คอร์ดเพลง ภาพซ้ำ
RETROSPECT

คอร์ดเพลง ภาพซ้ำ - RETROSPECT


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

ภาพซ้ำ

Original Key

ลำGแสงดูชัดเจนขึ้นที่ขอบDฟ้า

ดวงดาวลับลาF#ฟ้าไปทุกดวง

คืนBmที่วกวน ควรAจบสิ้นลงพัน

เหมือนGว่าหนทางคงสิ้นสุดDแล้ว

คำคืนที่เคยF# ทุกข์ทรมาน คงBmจะมลาย

จางAไปกับดวงตะวัน


* แล้วGเมื่อสายลมมากระทบAกาย

ฉันก็สั่นข้างใน Gทั้งที่แสงตะวันมันร้อนAแรง

กลับหนาวจนเจ็บปวดใจ Bm          Bb          A       G#

สุดท้ายGก็ยังเหมือนเดิม ดิ่งF#mจมลึกลง


** ทุกGนาที มันหมุนย้อนAคืนมา

ความว่างเปล่Bbdimา ความมืดมน

ยังไม่ลบBmไม่เลือนAไป

ทุกGนาทีดังภาพซ้ำAในใจ

ยังทุกข์ทBbdimน ยังทิ่มแทง

อยู่ตรงBmนี้ ไม่เคยAจากไป

INSTRU : G|A|G|A

ฉันGฝันว่าฉันลืมตาจากความDฝัน

แต่อันที่จริงF#ฉันยังนิทรา

ยังBmคงหลงทาง ไม่เAคยแม้ลืมตา

รู้แGละชัดเจนก็ในวันDนี้

ปลายทางที่เคยF#เข้าใจว่ามี

มันBmอยู่ที่เดิม ตรงAที่เคยจากมันมา

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : G|A|G|F#m

Bm|A|G|F#m  ( 2 Times ) Bm

สุดท้ายGก็ยังเหมือนเดิม ดิ่งF#mจมลึกลง

( ซ้ำ ** )

INSTRU : Bm|G|F#m F#7 |Gคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564