คอร์ดเพลง Never Really Over
Katy Perry

คอร์ดเพลง Never Really Over - Katy Perry


Original Key

  สำหรับท่านที่ปรับคีย์ไม่ได้


คอร์ดเพลง Never Really Over จากศิลปิน Katy Perry เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด

ลดคีย์ คีย์ต้นฉบับ เพิ่มคีย์

Never Really Over

Original Key

CAPO เฟส 1 ปรับคีย์ G#

I'mG losing my selfD controlC       D

YeahG you're starting to trickDle back in C       D

ButG I don't want to fallD down the rabbCit hole       D

CrossG my heart I won't doD it againC       D


* I tellEm myself, tell myself, tell myself

DrawBm the lineC and I do I do D

But onceEm in a while I trip up

and I crossBm the line  C

And I think of you D


** TwoG years and just likeD that  C

My head still takes meD back  Em

Thought it was done butBm

I guesCs it’s never reallDy over

Oh Gwe were such a Dmess

ButC wasn't it theD best

ThougEmht it was done butBm

I guesCs it’s never really over


*** JustG because it’s over

Doesn’t mean it’s really over D

And if IC think it over

Maybe you’ll be coming overD againEm

And I’ll have to get over

you all Bmover againC       D

JustG because it’s over

Doesn’t mean it’s really over D

And if IC think it over

Maybe you’ll be coming overD againEm

And I’ll have to get over

you all Bmover againC       D


I gGuess I could tryD hypnotherCapy       D

I gGotta rewireD this brainC       D

'CausGe I can't even goD on the inteCrnet       D

withGout even checDking your nameC       D

( REPEAT * , ** , *** )

**** ThougGht we kissed goodbDye

ThougCht we meant thisD time

wasEm the last but I Bm

guesCs it’s never really overD

ThougGht we drew theD line

RighCt through you and DI

Can'Emt keep going back

I gBmuess iCt’s never really overD

INSTRU : G|DC|DEm|BmC|D

( REPEAT ** , *** , **** )

INSTRU : G|DC|DEm|BmC|Dสำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วนาง
  • 3 = นิ้วกลาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงNever Really Over


คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸