คอร์ดเพลง Take Me To Your Heart
Michael Learns To Rock

คอร์ดเพลง Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock


ให้ฉันเข้าไปอยู่ในใจ ♥ เธอได้ไหม

Original Key

Take Me To Your Heart

Original Key

TUNE Eb (change key F#)

INTRO : G|Em|D|G

HidiGng from the rain and snow

Trying to forgetEm but I won't let go

LookiCng at a crowded street.

ListenDing to my own heartbeat

SoEm many peoplBme allC aroundD the worldG

TellEm me where do I Bmfind

SomeAmone like you girlD


* Take me to your heartG. Take me to your soulEm

Give me your handC before I'm oldD

Show me what loveG is haven't got a clueEm

Show me that wondCers can be trueD


** They say nothiBmng last foreverEm

We're onlyAm hear todayD

LoveBm is now or neveEmr brinAmg me far awayD


*** Take me to your heartG take me to Emyour soul

GiveAm me your hand and holdD me

Show me what loveG is be my guidiEmng star,

It's easyAm takeD me to your heartG

INSTRU : Am|D|Am|D

Em|D|CF#|Bsus4  B

StandG on a mountain high

Looking at the moonEm through a clear blue sky

I Cshould go and see some friends

But theyD I really comprehendD


DonEm't need too much talkiBmng

Without sayiCng anyDthing G

All EmI need is someBmone

Who makeAms me wanna singD

( REPEAT * , ** , *** , *** )

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564