คอร์ดเพลง รองเท้า Last Goodbye
Lord Liar Boots

คอร์ดเพลง รองเท้า Last Goodbye - Lord Liar Bootsคอร์ดเพลง รองเท้า Last Goodbye

TUNE Eb (ปรับคีย์ G#)

INTRO : C#m  D|E ( 2 Times )

ใส่รC#mองเท้าDคู่เดิมEของเธอได้ไหม?

กับC#mกางเกงDสีดำEตัวเดิม

อยาF#mกมองเห็นDภาพเธอ E

อย่างที่เคยคุ้นตาF#m อีกสักครั้งDก็พอ  E


* เวลC#mาได้ทำDให้เรา ได้พบEเรื่องราวที่น่าจดจำ

คืนC#mและวันDที่ดี เหล่านั้นEยังคงงดงามในใจ

เวลF#mาก็พาDเรามา วันนี้แEละทำให้เราจากกัน

แลF#mะฉันจะยอมDรับมันด้วยน้ำEตา


** อยากเห็นAเธอที่คุ้นEเคย

ฝังภาพนั้นDไว้ในหัวใจ แม้ฉันรู้เป็นครั้งสุดท้าย

แค่อยากจะเห็นAเธอ อีกสักEครั้ง

แม้ฉันรู้ว่Dาเธอต้องไป

ขอแค่เห็นEเธอที่คุ้นเคย ก่อนลาจาก


*** SayD Goodbye E,The last goodbye

SayD Goodbye E,The last goodbye

INSTRU : C#m  D|E ( 2 Times )

อย่C#mาลืมผ้าDพันคอEผืนเดิม

ของเธอC#m ที่ได้ให้ไDว้ในวัEนนั้น

( ซ้ำ * , ** , *** , *** )

INSTRU : F#m  |E|D|D

F#m  |E|D|DE

F#m  |E|D|DE

F#m  |E|D|DE

( ซ้ำ ** )

SayF#m Goodbye E,The last goodbye

SayD Goodbye ,The last goodbye

SayF#m Goodbye E,The last goodbye

GooDdbye, Goodbye, GoodbyeE, Goodbye

INSTRU : C#m  D|E ( 2 Times )คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด