คอร์ดเพลง ภาพลวงตา
ดา เอ็นโดรฟิน

คอร์ดเพลง ภาพลวงตา - ดา เอ็นโดรฟิน


Original Key

ภาพลวงตา

Original Key

INTRO : F|Bb|Dm|C

ภาพFที่ทำว่ามีเยื้อใย Bb

ภาพDmที่ทำอะไรเพื่อฉันC

การFแสดงว่าห่วงหวงกันBb

เธอคิดDmใช่ไหมว่าฉันคงเชื่อCจริงๆ


 * ในทุกๆDm ถ้อยคำ เบื้องหลังCแววตา

ซื่อตรงF อ่อนC โยนDmจากเธอ

ฉันCรู้ดีหมดแล้วBb และไม่เCคยคาดคิด


 ** มันFก็เป็นแค่เพียงAmภาพลวงBb หลอกCตา

ที่เFธอสร้างขึ้นมาAmให้ฉันBb.. ตายCใจ

มันFไม่เคยจะเป็นAmของจริงDm

แค่ลวงCแค่หลอกBbกันไป      C(แค่นั้น) (ที่เธอทำ)

INSTRU : Dm|C

ภาพFที่เธอแต่งเติมสร้างมา Bb

ทำใDmห้ฉันศรัทธาเชื่อถือC

เป็นFแค่ควันอยู่ในสองมือBb

แค่เพียงDmไม่นานก็เลือนลางหายCไป

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : F|F|Dm|C

F|G|Bb|C

( ซ้ำ ** , ** )

INSTRU : F
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564