Advertisements

คอร์ดเพลง ระหว่างเรา…คืออะไร

INTRO : Cmaj7       |Bbmaj7       |F|Fm

หลายCmaj7ครั้งพยายามจะเข้าใจ Bbmaj7

รู้ดีที่สองFเราเป็นอยู่ รู้ไม่ต้องหาFmคำมาอธิบาย

แต่โCmaj7ลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรา Bbmaj7

ฉันเองไม่รู้ใFนคำตอบ ทุกทีที่เค้าFmนั้นถามมา


ตอบCmaj7ไม่ถูกว่าเธอนั้นคิดยังไง

ตอบBbmaj7ไม่ถูกระหว่างเราคืออะไร

อึดFอัดทั้งเธอและฉัน ตอบไม่ถูกว่ามันFm

จะไปจบลงตรงที่ไหน


บอกCmaj7มาเถอะถ้าเธอไม่คิดจริงจัง

บอกBbmaj7มาเถอะวันหนึ่งต้องลาใช่ไหม

แต่หFากไม่เป็นอย่างนั้น

เธอต้องบอกกับฉันFm ว่าระหว่างเราคืออะไร


* ก็ฉัCmaj7นรอเธอมานานGm แสนนาน แค่เธอF

แม้ใครจะยังDm7b5ไง ฉันก็ยังรอเBbธอเสมอ

ให้ชัCmaj7ดเจนเลยได้ไหม Gmว่าตัวฉันคืออะไร F

ส่วนไหนชีวิตเDm7b5ธอ ก่อนที่เวลาBbจะสายไป

INSTRU : Cmaj7       |Bbmaj7       |F|Fm

แค่เCmaj7พียงเหตุผลเดียวBbmaj7 ที่ทำให้ฉันรอF

เธอบอกไม่ต้องรู้ว่Fmาเรานั้นคบกันแบบไหน

ก็สุCmaj7ขอยู่เหมือนกันBbmaj7 มีเธอที่เข้าใจ F

แต่เธอรู้สึกไหมFm เวลาที่ใครนั้นถามมา


ตอบCmaj7ไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มยังไง

ตอบBbmaj7ไม่ถูกระหว่างเราคืออะไร

อึดFอัดทั้งเธอและฉัน

ตอบไม่ถูกว่ามันFm จะไปจบลงตรงที่ไหน


บอกCmaj7มาเถอะถ้าเธอไม่คิดจริงจัง

บอกBbmaj7มาเถอะวันหนึ่งต้องลาใช่ไหม

แต่หาFกไม่เป็นอย่างนั้น

เธอต้องบอกกับฉันFm ว่าระหว่างเราคือBbอะไร

( ซ้ำ * )

INSTRU : Cmaj7       |Bbmaj7       |F|Fm

แค่เCmaj7พียงเหตุผลเดียวBbmaj7 ที่ทำให้ฉันรอ F

เธอบอกไม่ต้องรู้ว่Fmาเรานั้นคบกันแบบไหน

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : Cmaj7       |Bbmaj7       |F|Fm|Cmaj7

Advertisements

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง