คอร์ดเพลง เพ็ญโสภา
ธานินทร์ อินทรเทพ

คอร์ดเพลง เพ็ญโสภา - ธานินทร์ อินทรเทพคอร์ดเพลง เพ็ญโสภา

INTRO : F|Dm|C|C

FC|DmC|FC|F

เพ็ญF.. โสภา ลักขณา.. จับหัวใจ

น้องเจ้ามีนามใดFaug

บ้านDmอยู่หนใด Gmโปรดได้เผยวจีC


นวลF.. ผิว พรรณ

เหมือนดั่งจันทร์แจ่มโสภี หรือเจ้าเป็นเทวีFaug

เกิดDmจากธรณีGm พาพี่ใCห้คลั่งไคล้ F


* ยามGm.. สบC  เนตGmร.. น้อง  C

ใจ.. Fพี่ต้องสยบรักให้ Dm

ใจGmภักดิ์C ยอมFควักดวงหทัย

ไว้ใG7ต้เบื้องบาทนางC


 ** เพ็ญF.. โสภา ลักขณา ทั่วสรรพางค์

 ถึงชีพจะวายวFaugาง

ให้ไDmด้เห็นนางGm ก็ดังCได้สู่สวรรFค์

INSTRU : FBb|F|FC|F

FBb|FDm|GmC|F

( ซ้ำ * , ** )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด