คอร์ดเพลง ดุจดังสายฟ้า
ตูน bodyslam

คอร์ดเพลง ดุจดังสายฟ้า - ตูน bodyslam


เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

คอร์ดเพลง ดุจดังสายฟ้า

CAPO FRET#1 (ปรับคียฺ C#)

INTRO : C|C|F|F ( 2 Times )

แดนCดินถิ่นไทยF มั่นคงอยู่ใCนยุคของโลกFใหม่

ราCชาอีกองค์F ผู้ทรงนำCสยามให้ก้าวBbไป

มหาDmวชิราลงรณG ประดุจดังแสงAm ส่องทางG ผู้คน  F

เปิEmดให้ฟ้าเDmรืองรองผองชนG

ล้อมรวมCใจ       F       C       G


ทรงCดำเนินติดดินF

รู้ความเหนื่อยCก็เหมือนเช่นใครFใคร

ทรงCงานอดทน Fเพื่อปวงชนCภาระนั้นมากBbมาย

เหมือนDmที่ทรงสัญญาG จะทำเพื่อมวลAm ประชาG ได้อยู่ดี F

จะอุทิศDmกำลังที่มี Gทั้งใจกCาย       F       C


* หัวใจแกร่งFไม่เกรงผองภัยEmพาล

ด้วยจิตFวิญญาณทหารไทยG

เพื่อมาตุภูมิAmแห่งนี้ ที่เราFอยู่กิน

แผ่นดินBbที่เป็นดวงใจ G


** พระองค์ยืนอยู่ท่FามกลางG กระแสลCมแรง

ของชาติที่แข่งFขันกัน Gไขว่คว้าCความยิ่งใหญ่

คอยปกป้องAmอยู่ ดุจดังสาGยฟ้า ที่คุ้มFกันยามมีภัยD

นี่คือศูนย์DmรวมดวงใจไทยGเป็นหนึ่งร่วมกันC       F       C


ทรงCเพียรเรียนรู้ F

ทุกเรื่องราวCสร้างสรรค์ให้บ้านFเมือง

ตามCรอยพระบิดาF พัฒนาCสยามให้รุ่งBbเรือง

มหาDmวชิราลงกรณG ประดุจดังแสงAm ส่องทางG ผู้คน F

เปิดให้ฟ้าDmเรืองรอง ผองชนG ล้วนภูมิCใจ       F       C

( ซ้ำ * , ** )

นี่คือศูนย์DmรวมดวงใจไทยGเป็นหนึ่งร่วมกันC       F       C


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด