คอร์ดเพลง คนบาปที่รักเธอ
Boeing Lose Holidays

คอร์ดเพลง คนบาปที่รักเธอ - Boeing Lose Holidaysคอร์ดเพลง คนบาปที่รักเธอ

เธอBรู้บ้างมั้ย หนึ่งในเหตุผลที่ต้องไป

ที่ฉัEนต้องไป ไม่เคยอยากเห็นเธอมีน้ำตา

แต่ใBครจะรู้บ้าง ข้างในส่วนลึกเป็นอย่างไร

เธอEคงจะเข้าใจ ฉันเป็นสัตว์ร้ายในสายตา


* เธอG#mอาจจะมองว่าฉันF#ไม่จริงใจ

ไม่ผิดEที่ใครจะมองวาอย่างนั้นF#


** คนบาปที่รักเธอB มันไร้หัวใจ E

คนบาปที่รักเธอG#m ทำร้ายเธอทั้งนั้นE

คนบาปที่รักเธอB คนนี้มันยัง E

เจ็บปวดสักเท่าไร G#mเก็บไว้เF#พียงคนเดียว E

แต่ไม่มีใครเคยรับรู้เ(B)ลย


ไม่ใBช่ว่าฉัน ไม่เคยเดือดร้อนในสิ่งใด

แต่ใEครจะเข้าใจ ภายในส่วนลึกฉันมีน้ำตา

เธอBคงไม่รู้ว่า ข้างในส่วนลึกเป็นอย่างไร

และEเธอคงเข้าใจ ฉันเป็นสัตว์ร้ายในสายตา G#

( ซ้ำ * , ** )

ไม่เDคยมีใครรู้ละไม่เคยเข้าใจ  G

ที่ทำไปเพราะรักA.. เธอ

INSTRU : D|G|Bm|G

D|G|BmA|G|GA

คนบาปที่รักเธอD มันไร้หัวใจ  G

คนบาปที่รักเธอD ทำร้ายเธอทั้งนั้นA

คนบาปที่รักเธอD คนนี้มันยัง G

เจ็บปวดสักเท่าไร Bm เก็บไว้เAพียงคนเดียว G


คนบาปที่รักเธอD มันไร้หัวใจ  G

คนบาปที่รักเธอD ทำร้ายเธอทั้งนั้นG

คนบาปAที่รักเธอD คนนี้มันยัง G

เจ็บปวดสักเท่าไร Bm เก็บไว้เAพียงคนเดียว G

เจ็บปวดสักเท่าไร Bm เก็บไว้เAพียงคนเดียว G

เจ็บปวดสักเท่าไร Bm เก็บไว้เAพียงคนเดียว G


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด