คอร์ดเพลง ไม่ขอ
พิม ฐิติยากร

คอร์ดเพลง ไม่ขอ - พิม ฐิติยากรคอร์ดเพลง ไม่ขอ

INTRO : Emaj7       |Amaj7       |Emaj7       |F#m7

Emaj7       |Amaj7       |Emaj7       |Amaj7

เข้าEmaj7ใจวันนี้เธอบอกให้รอAmaj7

และEmaj7คงไม่นานเท่าไร ได้กลับมารักAmaj7กัน

เข้าใจว่ามันEmaj7คงมีวิธีอยู่ เธอก็ยังรักฉัน

แต่ไม่รู้ว่Amaj7าจะต้องทำยังไง คำว่ารักEmaj7ที่เคยได้ยิน

อ่านข้อความน้ำตาก็ไหลริน เพราะรู้ว่Amaj7ารักเรา


* มันคงจบแAmaj7ล้ว..          G#m7            F#m7

ไม่มีอีกแAmaj7ล้ว..          G#m7            B7


** ไม่ขอให้เธอกลับมาF#m7แล้วนะ

เพราะฉันต้องอยู่คนเดียวB7ให้ได้

พอแล้วทุกสิ่งที่เธอEmaj7ทิ้งไว้ ในตอนนี้

ไม่มีคC#7วามหมาย

ไม่ขอให้เธอกลับมาF#m7แล้วนะ

เพราะรู้ว่าเธอยังมีเB7ยื่อใย

กับใครคนนั้นEmaj7ที่เขารออยู่

รอG#m7ให้เธอกลับไป..C#m7

เธF#m7อ..  ไม่ต้G#m7อง..  สงสาAmaj7ร..  ฉันเลย..  B7


ก็คEmaj7งเข้าใจเธอบอกให้รอAmaj7

ให้รEmaj7ออีกนานเท่าไรจะกลับมารักAmaj7กัน

เข้าใจว่ามันEmaj7คงมีวิธีอยู่ เธอก็ยังรักฉัน

แต่ไม่รู้ว่Amaj7าจะต้องทำยังไง คำว่ารักEmaj7ที่เคยได้ยิน

อ่านข้อความน้ำตาก็ไหลริน เพราะรู้ว่Amaj7ารักเรา

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : F#m7       |B7|Emaj7       |C#m7

มันนานเป็นปีที่ฉันB7ทำใจรอเธอมานาน

ความรักG#m7มันไม่มีหนทาง

กับคำว่าEmaj7รอ          G#m7            C#7

และคงเป็นวันที่ฉันB7รู้ตัวว่าควรตัดใจ

พอแล้วG#m7จะไม่รอต่อไป

ไม่มีความหมEmaj7าย          G#m7            C#7

( ซ้ำ ** )

เธF#m7อ..  ไม่ต้G#m7อง..  สงสาAmaj7ร..  ฉันเลย..  Fmaj7


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด