คอร์ดเพลง อย่ากลัว
JA-DE

คอร์ดเพลง อย่ากลัว - JA-DEคอร์ดเพลง อย่ากลัว

INTRO : G|D|C|G

อย่าGกลัวความพ่ายแพ้ อย่าเสียDใจ

เมื่อคุณCปราชัย ไม่ได้ดั้งใจคิG

ไม่ใGช่เพราะไม่มีอะไร Dที่มันต้องเสีย

ก็ชีวิตCมันมีแต่ได้ ให้ลองคิดGดู


* ให้เราเรียนรู้ CจากความDบอบช้ำ  Em

ให้เราจดจำC มากกว่าDตอนเรามีคEmวามสุข

ต่อให้พ่ายแพ้ Cทั้งเกมส์D พ่ายแพ้ Bmทั้งใจ  Em

รักษามันไว้ Am มันคืDอประสบGการณ์       (G7)

INSTRU : CD|Em|CD|Em

CD|BmEm|AmD|G

อย่าGกลัวความผิดหวัง อย่าร้องDไห้

ปล่อยใจใCห้สบาย ไม่ต้องใจร้Gอน

ไม่ใGช่เพราะไม่มีอะไร Dที่มันต้องสูญ

ถ้าชีวิตCมันยังไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นGกันไป

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : F#G


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด