คอร์ดเพลง ถ้า
หน้ากากอีกาเผือก

คอร์ดเพลง ถ้า - หน้ากากอีกาเผือก


Original Key

ถ้า

Original Key

ถ้าFขับรถไปไDm7ม่มีเสียงเพลงGm7           C7

ถ้าFห่มผ้าเองDm7แล้วมันไม่หนาวGm7           C7

ถ้าFก่อนเข้านอนDm7ไม่ต้องมองดาวGm7           C7

ถ้าFหากข้าวของDm7ไม่กองอย่างนั้นGm7           C7


ถ้าBbmaj7ไม่อ่านรายชื่อเมนูอาหารAm7

ถ้าGm7ไม่ผ่านมุมเดิมC7ที่ดูหนังสือF           F7

ถ้าBbmaj7ไม่เจอรอยเปื้อนจางๆที่ผ้าAm7.. เช็ดมือDm7

ถ้าไม่รับGm7ไม่รู้ ไม่ต้องได้พบเจออะไรCsus4


* ถ้าฉันBbmaj7บังเอิญเป็นคนเดินจากไป Am7

ถ้าฉันGm7ไม่ต้องเผชิญC7ทุกสิ่งอย่างFนี้

ถ้าฉันBbmaj7เป็นคนไม่คิดอะไร

แค่ลืAm7มใครก็ทำไDm7ด้ลง

ฉันGm7ก็คงลืมC7เธอสักที F           C7


ถ้าFหากทุกคืนDm7ไม่มีแสงไฟ Gm7           C7

ถ้าFหากหัวใจแDm7ข็งเป็นก้อนหินGm7           C7

ถ้าFสนามบินDm7ไม่มีเครื่องบินGm7           C7

ถ้าFหยุดสิ้นปีไDm7ม่มีอีกแล้วGm7           C7


ถ้าBbmaj7ไม่เปิดดูรูปที่ไปเที่ยวกันAm7

ถ้าGm7ไม่เจอรายการC7โปรดในทีวี F           C7

ถ้าBbmaj7ไม่เปิดดูหนังเรื่องเดิมที่ดู.Am7. ทุกที Dm7

ถ้าไม่รับGm7ไม่รู้ ไม่ต้องได้พบเจออะไรGsus4

( ซ้ำ * )

INSTRU :      Bbmaj7      | Am7 |Gm7 C7|F

 Bbmaj7      | Am7 Dm7 |Gm7 C7|C7

ถ้าฉันBbmaj7บังเอิญเป็นคนเดินจากไป Am7

ถ้าฉันGm7ไม่ต้องเผชิญC7ทุกสิ่งอย่างFนี้

ถ้าฉันBbmaj7เป็นคนไม่คิดอะไร

แค่ลืAm7มใครก็ทำไDm7ด้ลง

ฉัGm7นก็คงไม่C7เป็นอย่างนี้Gm7           C7

ถ้าฉันBbmaj7เป็นคนไม่คิดอะไร..       Am7           Dm7

ฉัGm7นก็คงลืC7มเธอสักที F
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564