คอร์ดเพลง Why Can’t You See
FWENDS

คอร์ดเพลง Why Can’t You See - FWENDS


Original Key

Why Can’t You See

Original Key

INTRO : Bm|Bm ( 12 Times )

LookBming for the sun when the sky is cloudy

LookBming for the stars when the moon is shiny

LookBming for rain when the clouds are empty

LookBming for your love but you don't see me

INSTRU : Bm|Bm ( 4 Times )

TheBm world's gonna collide if I can't get you

YourBm heart's such a great wall I can't get through

Oh Bmif you want me just show me a clue

Don'tBm let me dry down here

Make my dreams come true

INSTRU : Bm|Bm ( 4 Times )

Hey!D BabEy, please look at meBm

Hey! D BabEy, why can't you seeBm

Oh! DHonEey, don't you wanna be Bm

Oh! DHonEey, would you please love me Bm

INSTRU : Bm|Bm ( 12 Times )

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564