Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
คอร์ดเพลง เหงา

INSTRU : A|A

เคยเหงาAกันบ้างไหม เคยรู้อF#mยู่ใช่ไหม

ว่าเหงาBmมันโหดร้ายเกินจะเปรียบE

มองหาAคนข้างกาย ลองถามF#mเขาบ้างไหม

ทุกคนBmรู้สึกเหงาเท่าเท่ากันE

อยากให้โAลกเห็นใจ อยากให้คF#mนสงสาร

ทุกคนBmก็ต้องการ เหมือนเหมือนEกัน


* โอ้ใDครหนอใครช่างทำเEธอให้

น้ำตาหล่นไหล หลั่งรินA

จึงร้องD.. เพลงF#mกล่อมทั้งBmคืน

ส่งไปตEามสายลมโบกโบยF#m... ถึงEเธอ


** เพื่อนBmเอย..      EชีวิตAยังมีหวังอีกยาวF#mไกล

เพื่อนBmเอย..      Eจะเศร้าAจะซึ้งกันไปใF#m

ยังมีเBmรื่องราวอีกมากEมาย ให้ค้นAหา

INSTRU : A|F#m |Bm|E

A|F#m |BmE|A

ถึงรู้อAยู่แก่ใจ ถึงคิดF#mจนซึ้งใจ

ทำไมยัBmงเศร้าใจยังเจ็บปวดE

จึงหาโAลกกว้างไกล ค้นหาF#mอยู่เพียงไหน

ยังไปไBmม่ถึงเพียงครึ่งทางE

เพื่อนเหงาAเราก็เหงา ใครเศร้าF#mก็ปลอบใจ

ใครถมBmใครจะซ้ำก็ช่างเขาE

( ซ้ำ * , ** )

เนื้อเพลง เหงา
INSTRU
เคยเหงากันบ้างไหม เคยรู้อยู่ใช่ไหม
ว่าเหงามันโหดร้ายเกินจะเปรียบ
มองหาคนข้างกาย ลองถามเขาบ้างไหม
ทุกคนรู้สึกเหงาเท่าเท่ากัน
อยากให้โลกเห็นใจ อยากให้คนสงสาร
ทุกคนก็ต้องการ เหมือนเหมือนกัน

* โอ้ใครหนอใครช่างทำเธอให้
น้ำตาหล่นไหล หลั่งริน
จึงร้อง.. เพลงกล่อมทั้งคืน
ส่งไปตามสายลมโบกโบย... ถึงเธอ


** เพื่อนเอย..      ชีวิตยังมีหวังอีกยาวไกล
เพื่อนเอย..      จะเศร้าจะซึ้งกันไปใย
ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ให้ค้นหา
INSTRU

ถึงรู้อยู่แก่ใจ ถึงคิดจนซึ้งใจ
ทำไมยังเศร้าใจยังเจ็บปวด
จึงหาโลกกว้างไกล ค้นหาอยู่เพียงไหน
ยังไปไม่ถึงเพียงครึ่งทาง
เพื่อนเหงาเราก็เหงา ใครเศร้าก็ปลอบใจ
ใครถมใครจะซ้ำก็ช่างเขา
( ซ้ำ * , ** )

Comments คอร์ดเพลง เหงา - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง