คอร์ดเพลง ไม่ใช่ของตายของเธอ

ไม่ต้Fองมาทำดี ให้ฉันนี้เCปลี่ยนใจกลับไปรักDmเธอ

เพราะที่ผ่านมาBb เวลาCพิสูจน์แล้วDmเออ

ว่าตัวGmเธอ เป็นคนCมักง่ายหลายFใจ


* อย่าDm ๆ มารื้อฟื้น เอาฟืนAmมาฝืนก่อไฟ Dm

ถ่านรักกลางใจ GmของฉันCมันมอดสนิทF

ที่ก่อเท่าAmไหร่ ยังไงก็คงไม่ติDm

ให้เธอเลิกคิดGm เถอะหนาCเรื่องที่คืนดี F


** เธอทำเหมือนBbฉัน นั้นเป็นCเช่นดังของตายAm          Dm

ยังไงก็ได้ Gmไม่น่าใจร้ายCทำลายหัวFใจ

เมื่ออยู่กับเขาBb แล้วCกับมาทำไม Am          Dm

หยุดทีได้ไหมGm เลิกใช้นิCสัยเดิมF

INSTRU : BbC

DmAm|DmAm|GmC|FA

BbC|AmDm|Gm|C

( ซ้ำ * , ** )

ของตายBb       Cไม่ใช่ของเป็นAm..       Dm

ของเป็นGm       Cไม่ใช่ของตายF..

น้ำตาBb       Cที่มันไAmหล       Dm

เก็บไว้ Gmให้คนCรักเราดีกว่า  F

INSTRU : BbC|F

จบFกันแค่นี้พอ อย่ามาง้อAmต่อรองให้เสียเวลาDm

เพราะในวันนี้ Cฉันมีคนใหม่เข้ามาDm

ให้รู้เลยหนาGm ว่าฉันCไม่ใช่ของตายF

จำไว้เลยหนาGm.. ฉันนี้ไCม่ใช่ของตาย

INSTRU : Bb|Bbm |F