คอร์ดเพลง I Don’t Want to Miss a Thing
Aerosmith

คอร์ดเพลง I Don’t Want to Miss a Thing - Aerosmith


Original Key

I Don’t Want to Miss a Thing

Original Key

I could stayD awake jusA/C#t to hear your breatBmhing

Watch you smileG while you are sleepF#ming

While you're farEm7 away dreaming

I could spendD my life inA/C# this sweet surrenBmder

I could stayG lost in this momF#ment forevEm7er

Every moment spenF#mt with youG

Is a moment I treasAure


* Don'Dt want to closA/C#e my eyes

I dEm7on't want to fall asleep

Cause I'd missG you baby

And I don't want to missA a thing

CausDe even when I dreaA/C#m of you

TheEm7 sweetest dream will never do

I'd still missG you baby

And I don't want to missA a thing(D)

INSTRU : DA/C#  |Em7

Lying closeD to you feeliA/C#ng your heart beatBming

And I'm wondeGring what you're dreamF#ming

Wondering if Em7it's me you're seeing

Then I kissD your eyes

And thankA/C# God we're togetBmher

I just want to stayF#m with youG

In this moment forevAer forever and ever

( Repeat * )

I don't want to missC one smile

I don't want to missG/B one kiss

I just want to be Bbwith you

Right here with you, justF/A like this

I just want to holdC you close

Feel your heart so closeG/B to mine

And just stayDm here in this moment

For all the restA of the time

( Repeat * )

I dDon't want to closeA/C# my eyes

I dEm7on't want to fall asleep

Cause I'd missG you baby

I don't want to missA a thing

CausBme even when I dreamA/C# of you

TheEm7 sweetest dream will never do

I'd still missG you baby

And I don't want to missA a thing


Don'Dt want to closeA/C# my eyes

I dEm7on't want to fall asleepG

I don't want to missA a thing

INSTRU : DA/C#  |Em7 |GA ( 2 Times )

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564