คอร์ดเพลง ก็ยังดี

INTRO : E|D ( 4 Times )

เวลาEเดินช้ากว่าในทุกA ๆ วัน

เมื่อไม่มีEเธอ อยู่ตรงนี้  D

เจอEใครคล้าย ๆ ก็ยังเพ้อ A

คิดถึงเธออยู่เลยE.. ทุกทีD


ถึงF#mร้อนแค่ไหนใจก็เหน็บG#mหนาว

ผู้คF#mนมากมายก็ยังเงียบG#mเหงา

เดินตากฝนF#mให้มันเปียกปอน

แต่ใจมัG#mนก็ยังร้อน ไม่รู้จAmะทำอย่างไร


ในช่วงเวลาEที่ไม่มีเธอ

ทำให้ฉันG#mได้รู้ว่าใจของตัวF#mเอง

ว่าเธอBมีค่ากว่าที่คิดE

ในช่วงเวลาG#mที่ไม่มีฉัน หากเธอF#mคิดตรงกัน

อย่างนั้นAmเธอกลับมาได้ไหมG#m

กลับมารักF#mบนความไม่เข้าใจ G#m

ไม่ต้องใช้เF#mหตุผลให้วุ่นวายG#m

แค่ได้รักAmกัน.. แค่นั้นก็ยังดี

INSTRU : E|D ( 4 Times )

ถึงF#mร้อนแค่ไหนใจก็เหน็บG#mหนาว

ผู้คF#mนมากมายก็ยังเงียบG#mเหงา

เดินตากฝนF#mให้มันเปียกปอน

แต่ใจมัG#mนก็ยังร้อน ไม่รู้จAmะทำอย่างไร


ในช่วงเวลาEที่ไม่มีเธอ

ทำให้ฉันG#mได้รู้ว่าใจของตัวF#mเอง

ว่าเธอBมีค่ากว่าที่คิดE

ในช่วงเวลาG#mที่ไม่มีฉัน หากเธอF#mคิดตรงกัน

อย่างนั้นAmเธอกลับมาได้ไหมG#m

กลับมารักF#mบนความไม่เข้าใจ G#m

ไม่ต้องใช้เF#mหตุผลให้วุ่นวายG#m

แค่ได้รักAmกัน.. แค่นั้นก็ยังดี

INSTRU : E|D ( 4 Times )

หากF#mความคิดของเราG#mที่ต่าง

ก็แบ่งF#mตรงกลางเอาไว้ G#m

ให้มีF#mที่ว่าง ให้มีG#mทาง

ให้รักAmเรา.. เป็นอย่างเคย


ในช่วงเวลาEที่ไม่มีเธอ

ทำให้ฉันG#mได้รู้ว่าใจของตัวF#mเอง

ว่าเธอBมีค่ากว่าที่คิดE

ในช่วงเวลาG#mที่ไม่มีฉัน หากเธอF#mคิดตรงกัน

อย่างนั้นAmเธอกลับมาได้ไหมG#m

กลับมารักF#mบนความไม่เข้าใจ G#m

ไม่ต้องใช้เF#mหตุผลให้วุ่นวายG#m

แค่ได้รักAmกัน.. แค่นั้นก็ยังดี

INSTRU : E|D ( 4 Times ) E