ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง เปล่า

เลื่อนจอ

INSTRU : E

ก็แค่เธอมีคนรักใหม่..

INSTRU : AC#m  |DE

AC#m  |G|E

ก็แค่เธอมีคนรักใหม่..

INSTRU : AD|AD|AD

ก็แค่เธอมีคนรักใหม่..

INSTRU : AD|A

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง เปล่า - ทรงไทย


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง