คอร์ดเพลง เปล่า

INTRO : AD|AD ( 2 Times )

เหม่อA.. ก็แค่นั้นD ไม่เหม่อA ก็แค่นั้น D

เธอคอยC#m แต่ถามDฉัน

เอาแต่ถามว่าเป็นอะไร A       D

ตอบA.. ว่าแน่นDท้อง ผีเรือนA มาเข้าDฝัน

เธอบอกC#m ไม่เชื่อฉันD

จะให้ฉันต้องทำยังไง A       D


* ฉันF#mเป็นอะไรอยู่ ฉันเป็นอะไร

ฉันEมองผนังตึก ฉันยังสบาย

ถามัDนก็ต้องตอบ ตอบถูกจะได้อะไร  E


** ไม่ได้เป็นอะไร Dก็ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไร  E

เปล่าC#m.. ก็ไม่ได้บวกหรือลบอะไร  F#m

เออD.. ก็แค่ขี้เกียจจะคิดอะไร  G

อือE.. ก็แค่เธอมีคนรักใหม่

INSTRU : AD|AD

ตอบA.. ก็แค่นั้นD ไม่ตอบก็Aแค่นั้น D

คว่ำบาตรC#m หรือคว่ำขันD

ทำไปแล้วจะได้อะไร  A       D

เหม่อA.. ไปเรื่องนั้นD แล้วเหม่อA ไม่เรื่องโน้นD

ฝนมาC#m ก็หน้าฝนD ก็เป็นคนเข้าใจ  A       D

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : AC#m  |DE|AC#m  |G|E

( ซ้ำ ** )

INSTRU : AD|AD ( 2 Times ) A