คอร์ดเพลง เซาฮักกันแล้วบ้อ
คะแนน นัจนันท์ ft. ขนเพชร

คอร์ดเพลง เซาฮักกันแล้วบ้อ - คะแนน นัจนันท์


คอร์ดเพลง เซาฮักกันแล้วบ้อ

INTRO : DF#m  |BmA|G|A|A

เซาฮักกันแล้วบ่เDธอ เบิ่งแววตาเธอF#mบ่คือเก่า

คือสิมีแต่เขาG ที่ใจของเธอคิดAนำ

เฮาบ่อาจสิขวางDทาง เมื่อใจเธอฮ้องเอิ่นเขาF#mหน่ำ ๆ

หน้าที่สุGดท้ายที่ทำ AคือคำอวยDพร


* อยู่ได้อEmยู่ บ่ต้องห่วงเฮาF#mหลาย

ขั่นสิไปกGะไป เธอบ่ต้องคิดAนำ


**กะสิมีเDจ็บแหน่ กะมีคิF#mดฮอดแหน่ล่Bm

อักไห่บ้Gางบางเวลา ตามประสาAคนที่ฮักแฮง

อาจสิโทรDหาแหน่ ตอนF#mบ่ทันเข้มBmแข็ง

มื้อได๋ถ้Gาใจเฮาแข็งAแฮง.. (เฮาสิเซากวนเธอDดอก)


เฮาบ่อาจสิขวางDทาง เมื่อใจเธอฮ้องเอิ่นเขาF#mหน่ำๆ

หน้าที่สุGดท้ายที่ทำA คือคำอวยDพร

INSTRU : DF#m  |Bm|G|A

DF#m  |Bm|GA|D

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : : DF#m  |BmA|G|A|D