Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง ทำดีเพื่อพ่อ

INTRO :  A|F#m |D|E

A|F#m |DE|A

สายตาลูกนี้A..ที่มองไม่เห็นF#m

แต่สัมผัสเป็นD ที่เห็นนั้นคือใจA

เนิ่นนานมาแล้วAที่ลูกจำความได้F#m

เรื่องราวยิ่งใหญ่D คนไทยจดจำE


เมื่อครั้งเนิ่นนานAมาหลายสิบปีF#m

พ่อหลวงเรานี้D..ตรากตรำลำบากA

ช่วยเหลือผู้คนA ประชาชนจนยากF#m

ผ่อนความลำบากD ปวงประชาสุขสบายE


พ่อออกเยี่ยมเยือนAถิ่นทุรกันดารF#m

สร้างสรรค์โครงการDอันเป็นประโยชน์มากมายA

เดินทางขึ้นเหนือA ลงแถบอีสาน กลาง ใต้F#m

ช่วยลูก ช่วยไทยDให้มีแต่ความEร่มเย็น A


* จะA7เหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหนD เพื่อลูกไทยE พ่อไม่เคยย่อท้อA

ให้A7อยู่อย่างเพียงพอD คำสอนของพ่อEนั้นมีความหมายA

หยดA7หยาดเหงื่อรินD..ของพ่อE..ที่ชโลมA.. และโC#mทรมกาย F#m

เพื่อลูกหลานไทยBm..สุขทั้งกายEใจทั่วทั้งแผ่นดินA


** สายตาลูกนี้.. A แม้นมองไม่เห็นF#m แต่สัมผัสเป็นD ที่เห็นคือความดีA

จึงได้ร้อยเรียงAส่งสำเนียงที่มีF#m ขอสดุดีDสำนึกในEพระคุณ A

INSTRU :      A|F#m |D|E

A|F#m |DE|A

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU :  A|F#m |DE|A

จึงได้ร้อยเรียงAส่งสำเนียงที่มีF#m ขอสดุดีDสำนึกในEพระคุณ A

สมัคF#mรสมานเกื้อกูล.. Bm รู้รักEสามัคคี

INSTRU :  AD|A

เนื้อเพลง ทำดีเพื่อพ่อ
INTRO  

สายตาลูกนี้..ที่มองไม่เห็น
แต่สัมผัสเป็น ที่เห็นนั้นคือใจ
เนิ่นนานมาแล้วที่ลูกจำความได้
เรื่องราวยิ่งใหญ่ คนไทยจดจำ

เมื่อครั้งเนิ่นนานมาหลายสิบปี
พ่อหลวงเรานี้..ตรากตรำลำบาก
ช่วยเหลือผู้คน ประชาชนจนยาก
ผ่อนความลำบาก ปวงประชาสุขสบาย

พ่อออกเยี่ยมเยือนถิ่นทุรกันดาร
สร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์มากมาย
เดินทางขึ้นเหนือ ลงแถบอีสาน กลาง ใต้
ช่วยลูก ช่วยไทยให้มีแต่ความร่มเย็น


* จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหน เพื่อลูกไทย พ่อไม่เคยย่อท้อ
ให้อยู่อย่างเพียงพอ คำสอนของพ่อนั้นมีความหมาย
หยดหยาดเหงื่อริน..ของพ่อ..ที่ชโลม.. และโทรมกาย
เพื่อลูกหลานไทย..สุขทั้งกายใจทั่วทั้งแผ่นดิน

** สายตาลูกนี้.. แม้นมองไม่เห็น แต่สัมผัสเป็น ที่เห็นคือความดี
จึงได้ร้อยเรียงส่งสำเนียงที่มี ขอสดุดีสำนึกในพระคุณ
INSTRU       

( ซ้ำ * , ** )
INSTRU  
จึงได้ร้อยเรียงส่งสำเนียงที่มี ขอสดุดีสำนึกในพระคุณ
สมัครสมานเกื้อกูล.. รู้รักสามัคคี
INSTRU  

Comments คอร์ด ทำดีเพื่อพ่อ - หมิง ร้อยเสียงคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!