คอร์ดเพลง Tears
X Japan

คอร์ดเพลง Tears - X Japan


Original Key

Tears

Original Key

doko ni Bm  yuEkeba ii F#m           E

anatDa to Ehanarete A

ima wa A      suEgisatF#m ta         E

toki Dni toikaEkete A          E

naF#mga sugita yoru ni C#m

tabDidachi o yume mita E          C#7

ikoF#mku no sora mitsumC#mete

kodoku o Ddakishimeta E


nagAareru Enamida o F#m          E

tokDi no kazeBm ni kasanEete

owAaranai Eanata no F#m           E

toiDki o Bmkanjite E

DRY YOUR TEARSD      EWITH LOVEF#m

DRY YOUR TEARSD      EWITH LOVE

INSTRU : BmC#m |D

BmC#m |D|E|E

LONLINESSA      EYOUR SILENT WHISPF#mER       E

FILLS A RIVEDR OF TEARSE THROUH THE NIGHTA

MEMORYA      YEOU NEVER LETF#m ME CRYE

AND YOUD,YOU NEVEER SAID GOOD BYEA          E


SOMEF#mTIMES OUR TEARS BLIND THIS MYC#m LOVE

WE DLOST OUR DREAMS ALONG THE WAYE           C#7

BUTF#m I NEVER THOUHT

YOU’D TRADE YOUR SOULC#m TO THE FATES

NEVER THOUHTD YOU'D LEAVE ME ALONE E           G


TIMESC THROUH THE RAINEm HAS SET ME FREEAm          G

SANFDS OF TIMEDm WILL KEEP YOUR MEMOGRY

LOVEC EVER LASTIEmNG FADES AWAYAm          G

ALIFVE WITHIN DmYOUR BEATLESS HEARTG

DRY YOUR TEARSF      GWITH LOVEAm

DRY YOUR TEARSF      GWITH LOVE

INTRO : C|G|Am|FG

C|E|F|GE|Am|Em

F|GE|Am|Em|F|G|Bb

nagCareru Emnamida o Am           G

tokFi no kaze Dmni kasaneGte

owaCranai Emkanashimi o Am          G

aoiF bara Dmni kaete G

DRY YOUR TEARSF      GWITH LOVEAm

DRY YOUR TEARSF      GWITH LOVE

nagCareru Emnamida o Am           G

tokFi no kazDme ni kasanGete

owaCranai Emanata no Am     G

toiFki o Dmkanjite G

DRY YOUR TEARSF      GWITH LOVEAm

DRY YOUR TEARSF      GWITH LOVEAm

DRY YOUR TEARSF      GWITH LOVEAm

DRY YOUR TEARSF      GWITH LOVE

INSTRU :

F|C|G|Am|F|C|G|G

F|C|G|Am|F|G|C|G

Am|Em|F|C|G|G
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564