คอร์ดเพลง Back in Black จากศิลปิน AC/DC เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Back in Black


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : EmD|A/C#          ( 4 Times )

BackEm in black I hDit the sack

I bA/C#een too long I'm glad to be back

Yes I amEm Let loose fromD the noose

That'sA/C# kept me hanging about

I keep lookEming at the sky cause it's gettDin' me high

ForA/C#get the hearse cause I'll never die

I gotEm nine lives cat'sD eyes

UsingA/C# every one of them and runnin' wild


 

* CauseB I'm back Yes I'm back well I'm backA

Yes I'm back Well I'm back back

WellB.. I'm backG in black, Yes I'm backD in black


BackEm in the back of Da Cadillac

Number oneA/C# with a bullet I'm a power pack

Yes I amEm In a bang withD the gang

TheyA/C# gotta catch me if they want me to hang

CauseEm I'm back on the trackD

and I'm beatin'A/C# the flack

Nobody's gonna get me on another rap

So look atEm me now I'm just makin'D my play

Don't tryA/C# to push your luck just get out of my way

( REPEAT * )

INSTRU : EmD|A/C#       ( 8 Times )

( REPEAT * )

INSTRU : Em ( 4 Times ) A|A|E|E

( REPEAT * )

INSTRU : EmD|A/C#       ( Till End )

YouTube video
AC/DC

AC/DC

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567