คอร์ดเพลง คนไร้ตัวตน
เหวยเหวย ฮัน

คอร์ดเพลง คนไร้ตัวตน - เหวยเหวย ฮันคอร์ดเพลง คนไร้ตัวตน

เฝ้าคอยดูเธอทุกวันC หวังให้เธอเห็นG

อยากเป็นคนสำคัญAm ที่เธอต้องการF

เป็นห่วงดูแลทุกครั้งC ที่เราได้อยู่ใกล้Gกัน

แต่ว่าเธอAm ไม่เคยสน ไม่เคยFรู้


เป็นได้เพียงแค่เงาC ที่มองไม่เห็นG

เป็นได้เพียงแค่ลมAm ที่ปลิวผ่านไป F

จะให้ทำเช่นไร Cก็ไม่มีอะไรต่Gาง

ได้แต่รAmอ ได้แต่คอย ด้วยความFหวัง


* จะมีไหมCสักครั้ง ที่เธอGจะสน

คนไร้ตัAmวตน ที่ยืนFอยู่ตรงนี้

แค่สัCกหน ให้เธอGได้รู้

ความรู้สึAmก ที่ฉันเก็บไว้ F


** จะมีไหมCสักครั้ง ที่เธอGจะสน

คนไร้ตัAmวตน ที่ยืนFอยู่ตรงนี้

แค่สัCกหน ให้เธอGมองมา

และเห็นAmตัวตน คนไร้ตัFวตน คนนี้

INSTRU : C|G|Am|F ( 2 Times )

แค่อยากจะรู้วิธี Cให้เธอหันมาG/B

ไม่อยากให้ดูเฉยชาAm เหมือนกับตอนนี้ F

โปรดช่วยบอกฉันที Cต้องทำอย่างไรต่G/B

อย่าปล่อยฉันAm ให้หลงทาง ที่ตรงนี้ F


ยังเป็นได้เพียงแค่เงาC ที่มองไม่เห็นG

ยังเป็นได้เพียงแค่ลมAm ที่ปลิวผ่านไป F

จะให้ทำเช่นไร Cก็ไม่มีอะไรต่Gาง

ได้แต่รอAm ได้แต่คอย ด้วยความFหวัง

(  ซ้ำ * , ** )

INSTRU : C|G|Am|F ( 4 Times )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด