คอร์ดเพลง โปรดเถิดรัก
หน้ากากมโนราห์

คอร์ดเพลง โปรดเถิดรัก - หน้ากากมโนราห์คอร์ดเพลง โปรดเถิดรัก

TUNE Eb (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : C#m  |G#m  |A|E

C#m  |G#m  |A|B

C#m  B/Eb  |EC#/F  |F#m  |B

รู้ดีEว่ามันก็จบC#mไปนานแล้ว

แต่ใจยัAงคงคิดถึง ใจยัBงคงต้องการ

รู้ดีEว่ามันต้องใช้เC#mวลา

แต่ใจยัAงคำนึงถึง ใจยัBงคงต้องการ


C#m  นาน Bเท่าไร Aแต่ดูเหมือนF#mว่ามันยังไกล

และดูเหมือนAเวลาไม่เคยทำมันให้จางB


บอกหน่อยเถิดรักE บอกว่าเป็นเช่นB/Ebไร

ฉันไม่เคยรู้ว่C#mาทำไม ฉันไม่เคยเข้าAใจอะไร

ทำไมเมื่อมีรัEก ฉันจึงต้องช้ำB/Ebใจ

หากเป็นอย่างนั้นC#mขอได้ไหม ให้ฉันไม่รักAใครอีกเลย

INSTRU : C#m  |G#m  |A|B ( 2 Times )

Eครั้งหนึ่ง B/Ebฉันเองก็เคยC#mออกตามBหา

แต่ว่ามันAก็ต้องผิดหวัง เมื่อBปลายทางของฉันนั้นว่างเปล่า

E  รู้ดีว่B/Ebาเธอคงไม่ย้C#mอนมา B

แต่ฉันยอมAทุกอย่าง ยอมทำBทุกทางให้เธอย้อนคืนมา


C#m  นาน G#m  เท่าไร Aแต่ดูเหมือนF#mว่ามันยังไกล

และดูเหมือนAเวลาไม่เคยทำมันให้จางB


บอกAหน่อย เถิดB รัก E บอกว่าเป็นเช่นB/Ebไร

ฉันไม่เคยรู้ว่C#mาทำไม ฉันไม่เคยเข้าAใจอะไร

ทำBไมเมื่อมีรัEก ฉันจึงต้องช้ำB/Ebใจ

หากเป็นอย่างนั้นAขอได้ไหม บอกมาว่ารักG#mคืออะไร

บอกมาได้ไหมAเป็นยังไง บอกมาได้ไBหม

INSTRU : C#m  |G#m  |A|B ( 3 Times )

D|C#m  |C|B|B

C#m  นาน B เท่าไร A       C#m นาน  B แค่ไหน A

แต่ดูเหมือนF#mว่ามันยังไกล

และดูเหมือนAเวลาไม่เคยทำมันให้จBาง


บอกหน่อยเถิดรักF บอกว่าเป็นเช่นC/Eไร

ฉันไม่เคยรู้ว่Dmาทำไม ฉันไม่เคยเข้าBbใจอะไร

ทำCไมเมื่อมีรักF ฉันจึงต้องช้ำC/Eใจ

หากเป็นอย่างนั้นDmขอได้ไหม ให้ฉันไม่รักBbใคร

บอกCหน่อยเถิดรักF บอกว่าเป็นเช่นC/Eไร

ฉันไม่เคยรู้ว่Dmาทำไม ฉันไม่เคยเข้าBbใจอะไร

ทำCไมเมื่อมีรัFก ฉันจึงต้องช้ำC/Eใจ

หากเป็นอย่างนั้นBbขอได้ไหม ให้ฉันไม่รักAm

ฉันยอมBbทุกอย่าง แค่ฉันไม่ต้องC.. รักใคร

INSTRU : BbAm|GmC|Fคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด