Advertisements

คอร์ดเพลง ความรู้สึกด้วยใจจริง (ฉันรักพระเจ้าอยู่หัว)

เลื่อนจอ

INTRO :  GCGD

ปีG 2559 มีเรื่องราวCให้คนไทยต้องจดจำG

13 ตุลาAm ชาวประชาต่างร่ำEm พระราCชาจากไปD

เสียงระงมGผ่านจากดวงใจ ลูกหลานชาวไทยCหัวใจสลายG

นกยังบินCส่งพระวรกายDสู่สรวงสวรรค์G

INSTRU :  CD|G

พ่อเหนื่อยCมานานเหลือเกินG พ่อเหนื่อยCมานานหนักหนาG

พวกเราCชาวประชา G ขอสัญญาDทำตามคำพ่อสอนG

INSTRU :  CD|GD

จากนี้Gไม่มีแล้วพ่อหลวง คนไทยทั้งปวงCจงสามัคคี G

ให้กระทำAmแต่คุณงามความดีD เพื่อส่งถึงพระองค์G

INSTRU :  CD|GD

เหนื่อยยากGสักเพียงไหน พระองค์ไปCไม่เคยบ่น G

ไปทั่วทิศCไม่ว่าแดดว่าฝนD พระองค์ทนเพื่อประชาG

INSTRU :  CD|G

 * เคยเห็นCแต่แค่ในทีวีG ภาพเขาดำยันสีCก็เพื่อประชาG

ท่านทรงCงานจนร่างกายอ่อนล้าG แล้วจากลาD ประชาชนG


** วันนี้Cพ่ออยู่บนสวรรค์G แต่พระเนตรนั้นCยังมองลงมาG

ไม่ต้องห่วงCหรอกนะพ่อจ๋าG พวกเราประชาD จะรักกันG

INSTRU :  CD|G|D|G|G

( ซ้ำ * , ** )

เรารัCก.. พระเจ้าDอยู่หัว G

ฉันรัCก.. พระเจ้าDอยู่หัว G

ฉันรัCก.. พระเจ้าDอยู่หัว G

INSTRU :  CD|G

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ความรู้สึกด้วยใจจริง (ฉันรักพระเจ้าอยู่หัว) - ดาว ขำมินคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง