Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง ธงนำชีวิต (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)

INSTRO :  DGD|DGA

DGF#m Bm|C

มีDที่ไหนในโลกG โชคดีAเท่าบ้านของเราF#

มีBmที่ไหน สบายEmเท่าบ้านเรานี้A

มีDที่ไหนที่มีG ศูนย์รวมคF#วามรักอย่างเรา Bm

ที่คอยGบรรเทา ทุกครั้งEmที่เราเAดือดร้อน D


* ท่านเป็นเทวF#mดา... G อยู่บนฟ้าEmท่านคงAสบาย D

แต่ท่านเป็นเทวF#mดา... G ที่อยู่บนดิน.. A.


** ท่านคือธงนําDชีวิต Aท่านคือหลักชัยBmให้เราก้าวตามG

สิ่งที่ท่านทําD ส่งผลAเพื่อคนมากมายBm           G

ท่านคือพลัง DคือแสงAตะวัน ส่องฟ้าF#ให้มีวันใหม่Bm

สิ่งGที่ท่านได้สร้างไF#mว้ เพื่อให้EmเราสุขAสบาย D

 INSTRU :  G|A

เมื่อDพายุกระหนํ่าG เหตุร้าAยนั้นซํ้าเติมเราF#

ความBmทุกข์ร้อนบรรเทาEm ถ้าท่านได้ยินA

วันDที่ฟ้าคํารามG... วันF#ที่นํ้าท่วมแผ่นดินBm

เราต้องGได้ยิน ว่าท่านEmนั้นคอยAช่วยเหลือ..D.

( ซ้ำ * , ** )

แค่เพียง F#mแค่เพียงขอGให้เราใส่ใจ F#m

ทุกทุกอย่างEm ท่านทํา F#mมากมายแค่ไหน.A..

 ( ซ้ำ ** )

สิ่งGที่ท่านสอนสั่งF#mไว้ ขอให้EmพวกเราAทําตาม D

เราGก็รู้ท่านเหนื่อยF#mแค่ไหน เพื่อให้Emพวกเรา.A.. สุขสบาย.D..

เนื้อเพลง ธงนำชีวิต (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)
INSTRO  

มีที่ไหนในโลก โชคดีเท่าบ้านของเรา
มีที่ไหน สบายเท่าบ้านเรานี้
มีที่ไหนที่มี ศูนย์รวมความรักอย่างเรา
ที่คอยบรรเทา ทุกครั้งที่เราเดือดร้อน

* ท่านเป็นเทวดา... อยู่บนฟ้าท่านคงสบาย
แต่ท่านเป็นเทวดา... ที่อยู่บนดิน.. .

** ท่านคือธงนําชีวิต ท่านคือหลักชัยให้เราก้าวตาม
สิ่งที่ท่านทํา ส่งผลเพื่อคนมากมาย          
ท่านคือพลัง คือแสงตะวัน ส่องฟ้าให้มีวันใหม่
สิ่งที่ท่านได้สร้างไว้ เพื่อให้เราสุขสบาย
 INSTRU  
เมื่อพายุกระหนํ่า เหตุร้ายนั้นซํ้าเติมเรา
ความทุกข์ร้อนบรรเทา ถ้าท่านได้ยิน
วันที่ฟ้าคําราม... วันที่นํ้าท่วมแผ่นดิน
เราต้องได้ยิน ว่าท่านนั้นคอยช่วยเหลือ...
( ซ้ำ * , ** )
แค่เพียง แค่เพียงขอให้เราใส่ใจ
ทุกทุกอย่าง ท่านทํา มากมายแค่ไหน...
 ( ซ้ำ ** )
สิ่งที่ท่านสอนสั่งไว้ ขอให้พวกเราทําตาม
เราก็รู้ท่านเหนื่อยแค่ไหน เพื่อให้พวกเรา... สุขสบาย...

Comments คอร์ด ธงนำชีวิต (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) - รวมศิลปินคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!