Advertisements

คอร์ดเพลง ธงนำชีวิต (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)

เลื่อนจอ

INSTRO :  DGD|DGA

DGF#m Bm|C

มีDที่ไหนในโลกG โชคดีAเท่าบ้านของเราF#

มีBmที่ไหน สบายEmเท่าบ้านเรานี้A

มีDที่ไหนที่มีG ศูนย์รวมคF#วามรักอย่างเรา Bm

ที่คอยGบรรเทา ทุกครั้งEmที่เราเAดือดร้อน D


* ท่านเป็นเทวF#mดา... G อยู่บนฟ้าEmท่านคงAสบาย D

แต่ท่านเป็นเทวF#mดา... G ที่อยู่บนดิน.. A.


** ท่านคือธงนําDชีวิต Aท่านคือหลักชัยBmให้เราก้าวตามG

สิ่งที่ท่านทําD ส่งผลAเพื่อคนมากมายBm           G

ท่านคือพลัง DคือแสงAตะวัน ส่องฟ้าF#ให้มีวันใหม่Bm

สิ่งGที่ท่านได้สร้างไF#mว้ เพื่อให้EmเราสุขAสบาย D

 INSTRU :  G|A

เมื่อDพายุกระหนํ่าG เหตุร้าAยนั้นซํ้าเติมเราF#

ความBmทุกข์ร้อนบรรเทาEm ถ้าท่านได้ยินA

วันDที่ฟ้าคํารามG... วันF#ที่นํ้าท่วมแผ่นดินBm

เราต้องGได้ยิน ว่าท่านEmนั้นคอยAช่วยเหลือ..D.

( ซ้ำ * , ** )

แค่เพียง F#mแค่เพียงขอGให้เราใส่ใจ F#m

ทุกทุกอย่างEm ท่านทํา F#mมากมายแค่ไหน.A..

 ( ซ้ำ ** )

สิ่งGที่ท่านสอนสั่งF#mไว้ ขอให้EmพวกเราAทําตาม D

เราGก็รู้ท่านเหนื่อยF#mแค่ไหน เพื่อให้Emพวกเรา.A.. สุขสบาย.D..

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ธงนำชีวิต (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) - รวมศิลปิน


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง