คอร์ดเพลง แล้วแต่
อี๊ด ครองลาภ

คอร์ดเพลง แล้วแต่ - อี๊ด ครองลาภคอร์ดเพลง แล้วแต่

INTRO : F#m  |D|F#m  |E

A|E|D|E

ยอมF#mรับว่ามีแค่ใD

ยอมF#mรับว่าทุ่มยากDหลาย

กะF#mเลยเฮ็ดให้น้องจากDไป

ไปเF#mป็นของคนEอื่น..


* ฝืนBm.. ไปก็เท่าC#mนั้น

ต้องปล่อยไปตDามเวรตามกันซะดีกว่าE


** แล้วแต่ AสิกอดกรับไผจูC#mบกับไผกะแล้วF#mแต่

ในเมื่อน้องDบ่ได้แคร์Eห้ามไปก็เท่าAนั้น   E

แล้วแต่ Aให้มันเจ็บC#mให้มันจบลงความF#mฝัน

นับจากนี้ Dบ่มีกัน.. C#m

สิทำใจลืBmมความสัEมพันธ์สองAเฮา


อุตF#mส่าห์ฮักเบิดใจ D

ทุ่มF#mเทให้เบิดสุอDย่าง

บ่คิF#mดว่าน้องสิแยกDทาง

ถิ่มF#mอ้ายให้ตายทั้งเEป็น

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : F#m  |F#m  |D

F#m  |F#m  |E

AC#m  |F#m  |D|Bm|E

( ซ้ำ ** )

นับจากนี้ Dบ่มีกัน.. C#m

สิทำใจลืBmมความสัมEพันธ์สองAเฮา

INSTRU : F#m  |D|F#m  |E|F#mคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด