ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง ให้ไปไม่เคยพอ

เลื่อนจอ

ไม่ไCด้เตรียมตัวไว้เพื่อรอวันGนั้น

วันที่ฉันร้องAmไห้ วันที่ไม่เหลือFใคร

พยายCามไม่คิดอะไรอีกGแล้ว

แต่ทำไม่ได้ Amก็มันไม่ง่ายFเลย


* ฉันAmที่ยืนอยู่ตรงนี้ เหมือนGต้องมนต์สะกดไว้

เห็นFว่าเธอกับเขากำลังจูบCกัน       G

เขาAmที่เคยเป็นคนรัก ฉันGที่เธอไม่เคย(ได้)รัก

แค่วFนเข้ามาพักในหัวใจ  G


** บอกตัวเองให้ถอยCออกมาจากตรงนั้น

เพราะความรักที่ฉันAmให้ไปมันไม่พA7

มันไม่เคยสำDmคัญ คงต้องยอมรับEmมัน

ทำได้เพียงแค่ฝันF ว่าเธอจะรักGกัน (เท่านั้น) C


เป็นCแค่เพียงคนที่เธอมาหลอกGใช้

หลอกมาให้รักAmเธอ ฉันเองก็รู้อFยู่

พยาCยามจะคิดว่าเป็นเพียงGฝัน

แต่ทำไม่ได้ Amก็มันไม่ง่ายเFลย

( ซ้ำ * , ** )

ให้คAmวามรักเธอไป ก็ไม่ได้รักGของเธอกลับมา

เตือนAmตัวเองเอาไว้ว่าคงต้องเสียGน้ำตา

ใช้ชีAmวิตที่มีเพราะคำว่ารักGจากการพูดจา

ไม่เFคยใช้สมอง ตัดสินเหตุการณ์G

ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับ

INSTRU : F|G|Am|Am

F|G|Am|G|G

( ซ้ำ ** )

มันไม่เคยสำDmคัญ แค่มาหลอกใช้หัEmวใจ

ของฉันF ไม่ได้รักGกัน.. เท่านั้น C

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ให้ไปไม่เคยพอ - CookieCutter


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง