คอร์ดเพลง น้องอินดี้พี่อินลำ จีเหลิน สายหมอบ & นุก ฐิติมา

คอร์ดเพลง
น้องอินดี้พี่อินลำ จีเหลิน สายหมอบ & นุก ฐิติมา

คอร์ดเพลง น้องอินดี้พี่อินลำ จากศิลปิน จีเหลิน สายหมอบ เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง น้องอินดี้พี่อินลำ


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : C|Am|F|G

C|Am|F|G

*** ฟังลำบ่ Cน้องไปฟังลำบ่ Am

ไปนำบ่ไFปฮ่อนหน้าเวที C

ไปนำอยู่ถ้Cามีเพลงอินดี้ Am

เต้นหน้าเวทีซGอดแจ้งกะได้ C       (G)


กะม่วนCไปตามประสาวัยรุ่นGมักเลาะ

แต่กะเฮ็ดAmเวียกส่อยอีพ่ออีแม่จนแล้วG

จั่งได้ชวนF กันมาGเต้นฟ้อนฮ่อนแอว

อยู่หน้าฮ่านกับรถแห่ C       G


กะม่วนCกันตามสไตล์วัยรุ่นGวัยมันส์

เล่นเพลงAmอีหยังมันส์ๆ กะลุกเต้นGจนดินไหง่

แต่คั่นFเป็น หมอลำGสิหน่ำจนซอดแจ้ง C


* เข้าใจว่Fาเพิ่นมักหมอลำG

แต่พสกบักหำEmเพิ่นมักอินดี้ Am

กะม่วนนำกันFได้อยู่หน้าเวที Gบ่มีตีมีค่า C


** น้องคออินดี้..F แต่พี่Gคอหมอลำ C

กะบ่เป็นหยังDm เฮาฟ้อนเฮาหน่ำGใส่นำกันได้ C

เต้นฟ้อนใส่กันF ให้มันส์Gๆ จนว่าขี้ดินไหง่C

บ่ว่าสิฮ้องDmสิเล่นเพลงแนวใด G

กะเต้นได้ซอดแจ้งC       (G)

( ซ้ำ *** , * , ** )

บ่ว่าสิฮ้องDmสิเล่นเพลงแนวใด.G.

กะเต้นได้ซอดแจ้งC       G

INSTRU : C|Am|F|G ( 2 Times ) C

YouTube video
จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

จีเหลิน สายหมอบ

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567