Advertisements

คอร์ดเพลง พรุ่งนี้ไม่มีเรา

INTRO : D|E|C#m7       |F#m7       E|Bm7 |E

ยังBm7จำได้ไหมอะไรที่เธอC#m7เคยสัญญา

ที่บBm7อกว่ารักจะคอยดูแลกัAนไม่ไกล

ที่เคยเขียนDคำว่าเรา

ยังจำเสมอBm7ทุกวันที่อยู่ทำเพื่อEใคร


ไม่เBm7คยจะคิดว่าในวันหนึ่งC#m7ต้องแยกกัน

เมื่อBm7ในวันนี้ไม่มีเธอฉันAจะผ่านไปเช่นไร

รับD.. กับความจริงไม่ไหวC#m7

พรุ่งนี้ต้องเป็นเช่นBm7ไร เมื่อไม่มีEเธออย่างเคย


ชีวิF#m7ต..       ที่C#m7ฉันได้ฝากD

ถ้าหากว่าไม่มีBm7กันไม่รู้ต้Dองทำอย่างไร E


* (ก็)พDรุ่งนี้จะไม่มีเราE

ยังไม่รู้ชีC#m7วิตจะเดินต่อไปอย่างไร(F#m7ทางไหน)       E

พรุ่งDนี้ถ้าเธอจะไป E

คงต้องใช้C#m7น้ำตาเท่าไรเมื่อไม่มีเรF#m7า อีกแล้วE

เจ็บD.. แต่จะทำเช่นEไร

เมื่อลมหายใจขC#7องเรานั้นเคยผูกพัF#m7นธ์       E

ถ้าตื่นDขึ้นมาพรุ่งนี้ถ้าไม่มีกันE

ฉันก็คงทนDไม่ไหว อ้อนวอนC#m7ให้เธอไม่ไป

เธอคือทุกBm7 ๆ สิ่ง คือรักC#m7แท้จริงได้ยินDไหม       E

INSTRU : D|E|C#7  F#m7       E

D|E|F#7

หัวDใจมันเต้นแรง ๆ เมื่อเธอEได้เดินเข้ามา

น้ำตาC#m7ที่มีก็ไหลหลั่ง มาF#m7ช่วยตอกEย้ำใจ

( ซ้ำ * )

INSTRU : F#m7

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง