คอร์ดเพลง Blowin’ in the Wind
Peter, Paul and Mary

คอร์ดเพลง Blowin’ in the Wind - Peter, Paul and Mary


Original Key

Blowin’ in the Wind

Original Key

INTRO : G|A|D|Bm|G|A|D

HowD many roadGs must a manD walk down

Before they canGcall him a manA?

HowD many seasG must a whiDte dove saiBml

BeforDe she sleeGps in the sanAd?


HowD many timGes must the canDnon balls fly

Before they're foreveGr banneAd?


* The ansDwer, my friGend, is bloDwin' in the windBm

The ansDwer is blowGin' in the windD


HowD many yeaGrs can a mouDntain exist

Before it is washGed to the seaA?

HowD many yeaGrs can some peoDple exisBmt

BeforDe they're allowGed to be freeA?

HowD many timGes can a manD turn his head

And pretend that he justG doesn't seeA?

( REPEAT * )

HowD many timGes must a manDlook up

Before he can seeG the sky?A

HowD many earGs must one manA have

BeforDe he can heaGr people cryA?

HowD many deaGths will it takDe 'til he knows

That too many peoGple have dieAd?

( REPEAT * )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564