ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง อังกอร์

เลื่อนจอ

เสมือนFmท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด..

เปรี้ยงปร้างสว่างไสวอันตรายไปทุกที่..

INSTRU : Gm|Eb|F|Gm ( 2 Times )

เสมือGmนท้องฟ้าสงบเสงี่ยมตรึงตาตรึงใจ

เพรี้ยมพร้อมสมสมัยกุลสตรีที่สูงส่ง

เสมือนขุนเขาสลับเปลี่ยนกลมกลืนกลางดง

ตระหง่านทะมึนยืนยงมั่นคงดังปฐพี


* (อังกGmอร์) เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด

(อังกอร์) เปรี้ยงปร้างสว่างไสวอันตรายไปทุกที่ อังกอร์

(อังกอร์) พายุหมุนฝุ่นตลบกลบแผ่นดินทันที อังกอร์

(อังกอร์) มนุษย์สัตว์ตื่นตนกCmหนี กระFจัดกระจายBb


** เมื่อวิญญาณร้ายEbกลายร่างF

ไม่มีใครยับDmยั้งเธอได้ Gm

ใครขวางCmเธอฆ่าทำลายF ติดตามBb..

เมื่อGmกลับกลายเป็นEbตัวเธอเองF

หวาดกลัวหวั่นเกรงBb  ควรF/A  คลั่ง Gm

ไปชั่วCmชีวิตเวรกรรมD.. อังGmกอร์

INSTRU : Gm|Eb|F|Gm ( 6 Times )

 ( ซ้ำ * , ** )

เมื่อกลับกลายเป็นEbตัวเธอเองF

หวาดกลัวหวั่นเกรงBb ควรF/A  คลั่ง Gm

ไปชั่วCmชีวิตเวรกรรมD.. อังGmกอร์

ไปชั่วCmชีวิตเวรกรรมD.. อังกอร์

INSTRU : Gm|Eb|F|Gm

Gm|Eb|F|F|F|F|Gm

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง อังกอร์ - อ๊อฟ Dezemberคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง