คอร์ดเพลง อังกอร์
อ๊อฟ Dezember

คอร์ดเพลง อังกอร์ - อ๊อฟ Dezember


Original Key

อังกอร์

Original Key

เสมือนFmท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด..

เปรี้ยงปร้างสว่างไสวอันตรายไปทุกที่..

INSTRU : Gm|Eb|F|Gm ( 2 Times )

เสมือGmนท้องฟ้าสงบเสงี่ยมตรึงตาตรึงใจ

เพรี้ยมพร้อมสมสมัยกุลสตรีที่สูงส่ง

เสมือนขุนเขาสลับเปลี่ยนกลมกลืนกลางดง

ตระหง่านทะมึนยืนยงมั่นคงดังปฐพี


* (อังกGmอร์) เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด

(อังกอร์) เปรี้ยงปร้างสว่างไสวอันตรายไปทุกที่ อังกอร์

(อังกอร์) พายุหมุนฝุ่นตลบกลบแผ่นดินทันที อังกอร์

(อังกอร์) มนุษย์สัตว์ตื่นตนกCmหนี กระFจัดกระจายBb


** เมื่อวิญญาณร้ายEbกลายร่างF

ไม่มีใครยับDmยั้งเธอได้ Gm

ใครขวางCmเธอฆ่าทำลายF ติดตามBb..

เมื่อGmกลับกลายเป็นEbตัวเธอเองF

หวาดกลัวหวั่นเกรงBb  ควรF/A  คลั่ง Gm

ไปชั่วCmชีวิตเวรกรรมD.. อังGmกอร์

INSTRU : Gm|Eb|F|Gm ( 6 Times )

 ( ซ้ำ * , ** )

เมื่อกลับกลายเป็นEbตัวเธอเองF

หวาดกลัวหวั่นเกรงBb ควรF/A  คลั่ง Gm

ไปชั่วCmชีวิตเวรกรรมD.. อังGmกอร์

ไปชั่วCmชีวิตเวรกรรมD.. อังกอร์

INSTRU : Gm|Eb|F|Gm

Gm|Eb|F|F|F|F|Gm

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564