คอร์ดเพลง บักโตปัญหา
เน็ค นฤพล

คอร์ดเพลง บักโตปัญหา - เน็ค นฤพล


Original Key

บักโตปัญหา

Original Key

INTRO : G|C|Bm|AmD

ถืกแล้วG.. ที่เจ้าต้องการเริ่มชีวิCตใหม่

ถืกแล้วG.. ที่เจ้าสิไปบ่ต้องCหัวส่า

ถืกแล้วG.. ที่ฮักของอ้ายบ่มีรCาคา

ถืกแล้วG.. อย่าเสียเวลาเห็นใจ C       D


* กะย้Amอนว่าอ้ายมันมีแค่โต Bm

กับคำว่าฮักส่ำนี้ Cมันกินบ่ได้ D

กะAmย้อนว่าอ้ายสิเฮ็ดส่ำใด Cส่ำใด

กะฮู้ Dมันยังดีบ่พอ


** บักโตปัญหาGคนนี้ยินดียิDนยอม

สิฮับCความเสียใจ D

ถ้าหากมันเฮ็ดCให้เจ้าคนดีนั้Bmนมี

ทางเดินAmที่สุขสมใจ D

บักโตปัญหาGคนนี้ไม่มีอDะไร

มันเฮ็ดCให้ได้ส่ำนี้ Dเจ้าคงเมื่อยใจเCต็มที       Bm

อ้ายยินดี Amจะหลบให้เจ้าD(เดินไปให้พ้น(G)ทาง)


เบิดแล้วG.. ความฝันที่เฮา เคยสร้างCกันมา

เบิดแล้วG.. เมื่อการจากลานั้นคือCคำตอบ       D

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : C|BmEm|Am|CD

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : GD

อ้ายยินดีจAmะหลบให้เจ้าDเดินไปให้พ้นGทาง
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564