คอร์ดเพลง อ้ายรับผิดชอบ
เจริญพันธุ์ พระขรรค์ใหญ่

คอร์ดเพลง อ้ายรับผิดชอบ - เจริญพันธุ์ พระขรรค์ใหญ่


Original Key

อ้ายรับผิดชอบ

Original Key

INTRO : F#m |D|E|C#

F#mE|C#m F#m |DE|A

DE|C#m F#m |DE|A

สิบ่F#mถิ่มบ่ป๋า สัญญาEว่าสิบ่หนี

ลูกDผู้ชายคนนี้ ขอทำEหน้าที่ให้เห็น

บ่ต้F#mองฮ่องต้องไห่ หรือเสียใจใEห้ผู้อื่นเห็น

บ่ไDด้มักเล่นๆ ตั้งใจใAห้เป็นอีหลี


บ่ต้F#mองย่านไผว่า สัญญาEสิบ่แพร่งพราย

ฮู้แDต่เจ้ากับอ้าย เก็บเป็นEความลับอย่างดี

คั่นF#mแม่ฮู้มื้อได๋ อ้ายสิไปขEอเจ้าทันที

เก็บDอาการดีๆ อย่าให้ผู้Eได๋ฮู้นำ A     E


* อ้ายรับDผิดชอบแน่นEอน อ้ายสิรับC#mผิดชอบแน่นF#mอน

อ้ายสิรับD อ้ายสิรับE เด้ออ้ายสัญAญา สิบ่ให้เDจ้านั้นอับEอาย

ลูกผู้ชายCอย่างอ้ายเว่าF#mจริง(สิรับ)

(สิบ่ป๋าDบ่ทิ้ง กินแล้วEแซวAหนี) (บ่ให้เจ้าซึมเคร้าดอกเด้อคนดี)


นอนF#mเถอะหล่าคำแพง ซอดแจ้งEแล้วกะจั่งว่า

ครั้งDแรกมันธรรมดา เช็ดน้ำตาEก่อนนะคนดี

สัญญาF#mด้วยเกียรติลูกเสือ สามัญEรุ่นใหญ่คนนี้

ฮักDเจ้าบ่หน่ายหนี อ้ายรับEผิดชอบแน่นAอน

INSTRU : F#m E|C#m F#m

DE|A|DE|C#m F#m

DE|A

( ซ้ำ * , * )

บ่ให้เจ้าDซึมเศร้าเหงาEใจ.. ดอกเด้อAคนดี

INSTRU : F#mE|C#m F#m |DE|A

DE|C#m F#m |DE|A

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564