คอร์ดเพลง ขอให้เหมือนเดิม
บูโดกัน

คอร์ดเพลง ขอให้เหมือนเดิม - บูโดกัน


Original Key

ขอให้เหมือนเดิม

Original Key

INTRO : G ( 4 Times )

ไม่ต้Gองรักฉันจนล้นฟ้า ไม่ต้Emองหาถ้อยคำหวานๆ

อย่างBmที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งCอยู่

ขอGแค่รักคำเดียวเท่านั้น หมายEmถึงฉันคนเดียวเท่านี้

อยากBmจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉันC


ไม่ต้องรักGเท่าฟ้า แต่ขอEmให้รักเท่าเดิม

ไม่ต้องมีเGพิ่มเติม แต่รักCไม่น้อยลงไป

ไม่ต้องรักGกันชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉันEmนั้นยังหายใจ

ขอให้เหมือนGเดิม ขอให้เหมือนDเดิม


 ไม่ต้Gองฝืนตัวเองเพราะฉัน ไม่ต้Emองฝันจะเป็นเหมือนใคร

ก่อนBmเคยเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเก่าC

รักเGท่านี้ที่เธอให้ไว้ รักเEmท่าไหนก็ไม่สำคัญ

บอกBmว่ายังรักกันต้องการเท่านี้ C


ไม่ต้องรักGเท่าฟ้า แต่ขอEmให้รักเท่าเดิม

ไม่ต้องมีเGพิ่มเติม แต่รักCไม่น้อยลงไป

ไม่ต้องรักGกันชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉันEmนั้นยังหายใจ

ขอให้เหมือนGเดิม ขอให้เหมือนDเดิม

INSTRU : G|Em|Bm|C ( 2 Times )

ขอGแค่รักคำเดียวเท่านั้น

หมายEmถึงฉันคนเดียวเท่านี้

อยากBmจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉันC


ไม่ต้องรักGเท่าฟ้า แต่ขอEmให้รักเท่าเดิม

ไม่ต้องมีเGพิ่มเติม แต่รักCไม่น้อยลงไป

ไม่ต้องรักGกันชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉันEmนั้นยังหายใจ

ขอให้เหมือนGเดิม ขอให้เหมือนDเดิม


ไม่ต้องรักGเท่าฟ้า แต่ขอEmให้รักเท่าเดิม

ไม่ต้องมีเGพิ่มเติม แต่รักCไม่น้อยลงไป

ไม่ต้องรักGกันชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉันEmนั้นยังหายใจ

ขอให้เหมือนGเดิม ขอให้เหมือนDเดิม

INSTRU : G ( 4 Times )

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564