คอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์ (Sympathy)
GENE KASIDIT

คอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์ (Sympathy) - GENE KASIDITคอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์ (Sympathy)

INSTRU : AE|DA

AE|DE

อย่าAเพิ่งทิ้งC#m ฉันให้อยู่F#mตรงนี้    E

ที่ทำDลงไป ฉันรู้ดี C#mไม่มีสิBmทธิ์ ขออะไร E

ได้แAค่หวังC#m เธอยังให้อF#mภัย    E

คนDเลวที่พลาดC#mไป เข้าใจว่Bmาเธอเจ็บช้ำE


* มันC#mจบลงแล้วCaugเรื่องราวที่ดีเF#mก่าๆ

ที่เราEเคยมีแAต่รัก DฉันทำเธอเสียBmใจ

และคงต้องเสียEเธอไป


** เชื่อกันอีกครั้งD ได้ไหมไม่มีครั้งต่อไป C#m

ที่ฉันจะทำผิด ไม่ยอมBm ทำร้ายหัวใจ E

จะทำAเพื่อเธอทุกอย่าง


*** เชื่อกันอีกครั้งD ฉันขอเวลาได้ปรับตัวC#m

ถ้าขออะไรที่มากไป Bmถ้าเธอยังเจ็บ

(ต้องคงเGข้าใจและยอมAจากลา)

INSTRU : AE|DA

AE|DE

อย่าDเพิ่งทิ้งC#m ฉันให้อยู่F#mตรงนี้    E         A

ความDจริงก็เข้าใC#mจ ที่เธอBmรู้สึกอย่างนั้นE

( ซ้ำ * , ** , *** )

เชื่อกันอีกครั้งD ไม่ยอมไม่อยาก ให้รักเราBmสลาย

ผ่านไปด้วยกันให้ได้ Bmช่วยยอมEรับฉันอีกครั้งA ช่วยยอมได้ไหม


เชื่อกันอีกครั้งD ฉันขอเวลาได้ปรับตัวC#m

ถ้าขออะไรไม่มากไป Bmแค่เริ่มกันใหม่

จะยอมGและทำทุกอย่าง จากนี้ไEม่ยอมให้เธอจากไป A           Amaj7

จะยอมBmและทำทุกอย่าง จากนี้ไGม่ยอมให้เธอEจากไป A


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด