ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง ไม่เต็มใจก็ต้องยอม

เลื่อนจอ

INTRO : AE|F#m E|D|E|E

ทั้งที่บ่าวAก็สู้ก็ทน แต่น้องหน้ามนF#mไม่เห็นความดี

พยายามDเพื่อรักที่มี ให้คนดีเEธอได้พอใจ

ทุกๆ วันAประคับประคอง ให้รักเรานี้คF#mงอยู่เรื่อยไป

ก็หวังDเอาใจแลกใจ อยากเก็บน้องไว้กัEบบ่าวให้นาน


* เมื่อมันF#mหลุดจากปากน้อง ว่าสาวC#mทนอยู่ไม่ไหว

มันลำบากDเกินไป ที่จะใช้ชีEวิตจน ๆ


** เมื่อความรักA ไม่มีค่ากว่าเงินทองC#m

เมื่อน้องสาวขอร้องD รักน้องEต้องเข้าใจ

ก็รู้ว่ารักAมันใช้กิC#mน ไม่ได้  F#m

พี่บ่าวEต้องเสียใจ Dเจ็บแค่ไหนE

(ไม่เต็มใจก็ต้องยอม)A       (E)

INSTRU : A|C#m |D|E

AC# |F#m  E|D|E|AE

( ซ้ำ * , ** , ** )

INTRU : A|F#m |C#m |D|E|E

ไม่เต็มใจก็ต้องยอมA

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ไม่เต็มใจก็ต้องยอม - ลูกดรีม วงสำราญคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง