ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง ทั้งรู้ก็รัก

เลื่อนจอ

CAPO FRET#1 (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : D|A|BmE

D|A|BmE|A|A

รู้..A รู้.. เธอC#mนั้นมีคู่ใF#m

ไยจึEงไม่ลืมAเธอ       C#m          D

เพราEะด้วยเหตุใดA ใจฉัC#mนยังพร่ำDเพ้อ

เฝ้าE ละเมอF#m ไม่ลืมBm แม้วันEคืนเดือนAผ่าน


ใจฉัC#7นยังรำพึงF#mถึงเธอE

สิ่งที่เคยDสัมผัส ยังจำC#m ยึดมั่น

ตราตรึงBm  ยังEฝังอยู่กAลางใจ

INSTRU : DE

รู้..A รู้.. เธอC#mนั้นมีเจ้าDของ

มองEฉันได้แต่มAอง       C#m          D

ถึงEจะอย่างไร A  มันC#mก็เป็นสุขใจ D

สุขE ชั่วคราวF#m  ก็ยังBm  ก็ยังE ยังดีเAสียกว่า

ใจฉัC#7นต้องมลายF#mเพราะตรมE

หยุดระทมD ขมขื่น เก็บเอาความC#mหวานชื่น

จุนเจือBm ความEรักแก่ดAวงใจ


รักD.. นั้นยังC#m อยู่เต็มBm หัวใจ E

ไยนDะ ทำไม C#mถึงคงอยู่ Bm

จิตEใฝ่ฝัน DถึงเธอC#m ไม่ลืมBmเสียที E

เต็มBmปรี่ด้วยความรักEเธอ


รู้..A รู้.. ใจฉัC#mนมันก็รู้D

ยังEฝืนสู้ความAจริง       C#m          D

แม้จEะห้ามใจ AใจฉัC#mนทำไม่รู้ D

เบื่อE ฝืนใจ.. F#mต้องยอมBm ให้ใจคิEดถึงเธอA

ตัวC#7ฉันต้องยินยอมF#m แพ้พ่ายE

ปล่อยให้ใจฝัDนใฝ่ รักเธอC#mไม่หน่าย

เต็มใจ BmใจฉัEนพ่าย Aใจเธอ

INSTRU : AC#m |DE|AC#m |DE

AC#m |DE|F#m  Bm|EA

C#7  F#m |E|D|C#m |BmE|A|A

รู้..A รู้.. เราEต้องห้ามใจ F#mหยุดEใจรักDเธอ

สุด เจ็บ ใจ AเราEต้องแพ้พ่ายF#m ปล่อยEใจรักDเธอ

รู้..A รู้.. ใจฉัC#mนมันก็รู้D

ยังEฝืนสู้คAวามจริงC#m          D       E

แม้จะห้ามใจ AใจฉัC#mนทำไม่รู้ D

เบื่อE ฝืนใจ F#mต้องยอมBm ให้ใจคิEดถึงเธอ A

ตัวC#7ฉันต้องยินยอมF#m แพ้พ่ายE

ปล่อยให้ใจฝัDนใฝ่ รักเธอC#mไม่หน่าย

เต็มใจ BmใจฉัEนพ่าย Aใจเธอ

INSTRU : D|C#m |BmE|A

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ทั้งรู้ก็รัก - บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง