คอร์ดเพลง ทางออก
Infamous

คอร์ดเพลง ทางออก - Infamous


Original Key

ทางออก

Original Key

DROP Eb (ปรับคีย์ C#)

เธอเติมทุกอย่างให้กับชีวิตDฉันแล้วก็จากไป C

ปล่อยให้งงG/Bปล่อยให้มึนทำอะไรไม่ได้

ได้แต่ยอมBbรับความจริง

ก็ทุกอย่างที่เธอได้พูดDมา ฉันตอบไปหมดแล้วCทุกๆ สิ่ง

แต่เธอไม่สนG/Bความจริงเรื่องราวจริงๆ จากปากAของฉัน


* หากยังEmยืนยันจะไป A

(หากเธอพอใจจะไป)


* ก็เชิญไปหาD.. ทางF#mที่ดีกว่Bmา          A

มัวมาเสียGเวลาEmกับฉันAเพื่ออะไร

หากเธอจะเลือกDแล้วเราF#mก็ควรแยกทางBmกันไป         A

ถ้าคำพูดฉันGมันไม่มีความหมายEm

(คำพูAดสุดท้ายคือคำว่าลาก่อน)

INSTRU : D|C|G/B |Bb

D|C|G/B |A

เธอเติมทุกอย่างให้กับชีวิตDฉันแล้วก็จากไป C

ปล่อยให้งงG/Bปล่อยให้มึนทำอะไรไม่ได้

ได้แต่ยอมBbรับความจริง

เมื่อทุกๆ อย่างที่เราได้สร้างDมา

ต้องจบลงด้วยรอยCคราบน้ำตา

เธออาจเจอG/Bทางที่ดีกว่า

คำพูดฉันจึงหมดความAหมาย

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Bm|Bm|A|A

G|G|Em|A

Bm|Bm|A|A

G|G|A|A

( ซ้ำ * , * )

แล้Dวก็จากไป C

ปล่อยให้งงG/Bปล่อยให้มึนทำอะไรไม่ได้

ได้แต่ยอมBbรับความจริง
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564