คอร์ดเพลง Bad Day
Daniel Powter

คอร์ดเพลง Bad Day - Daniel Powter


เพียงแค่วันที่เลวร้าย..

Original Key

Bad Day

Original Key

CAPO #FRET 1 (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : DG|A

WherDe is the momGent we needed the mostA

YouD kick up the leaveGs and the magic is lostA

TheyBm tell me your blueA skies fade to greyG

They tell me your passiD/F#on's gone awayEm

And I don't need no carryin' onA


YouD stand in the lineG just to hit a new lowA

YouD're faking a smilGe with the coffee to goA

YouBm tell me your lifeA's been way off lineG

You're falling to piecD/F#es every timeEm

And I don't need no carryin' onA


* (Cause) you had a bad dayD You're taking one downG

You sing a sad songEm just to turn it arounAd

You say you don't knowD You tell me don't lieG

You work at a smileEm and you go for a rideA

You had a bad dayBm The camera don't lieA

You're coming back downG

And you really don't mindD/F#

You had a bad dayEm (You(A) had a bad day)

INSTRU : DG|A ( 2 Times )

WellBm you need a blueA sky holidayG

The point is they laughD/F# at what you sayEm

And I don't need no carryin' onA

( REPEAT * )

(Oh..      Holiday..)

D/F#SomeFtimes the system goes on the blink

And the wholBbe thing turns out wrong

You mighFt not make it back and you know

That you could beBb well oh that strong

And I'm not wrongA


SoD where is the passGion

when you need it the mostA Oh you and I

YouD kick up the leaveGs and the magic is lostA


Cause you had a bad dayD You're taking one downG

You sing a sad songEm just to turn it aroundA

You say you don't knowD You tell me don't lieG

You work at a smileEm and you go for a rideA

You had a bad dayBm You've seen what you likeBmM7

And how does it feelBm7 for one more timeBm6

You had a bad dayG YouA had a bad day

INSTRU : DG|EmA ( 4 Times )

Had a bad day

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564