คอร์ดเพลง ปาเจราบูชาครู จากศิลปิน โปงลางสะออน เป็นเพลงแนวลูกทุ่ง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ปาเจราบูชาครู


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : Dm ( 6 Times )

ปาเจราC จริยาโหนติ Dmคุณุตะระ Cนุสาสักการะ Dm

นพDmสิบนิ้วพนม ก้มCวันทาบูชาครู Dm

เจิมCหัวใจให้หาญสู้ Bbแฮงครู Cซอยยู้ซอยดัน Dm


แฮงDmปัญญาวิชาดี Fแก้Bbว มณี AmดวงชีวันGm

สว่างในหัDmวใจนิรันดBbร์ ดั่งดวงCตะวันเจิดฟ้าDm

ปาDmเจรา Cจริยาโหนติ Dmคุณุตะระ Cนุสาสักการะ Dm

INSTRU : Dm ( 6 Times )

ปาเจรา Cจริยาโหนติ Dmคุณุตะระ Cนุสาสักการะ Dm

นพDmสิบนิ้วเหนือเศียร ต่างCธูปเทียนไหว้ครูบาDm

เจิมCใจฝันให้หาญกล้าBb ครูบาC จงมาอวยชัยDm


แฮงDmปัญญาบารมี Fชี้ BbนำทางAm ให้ก้าวไป Gm

ในDmหัวใจ BbของปวงCข้าน้อยDm

ปาDmเจรา Cจริยาโหนติ Dmคุณุตะระ Cนุสาสักการะ Dm

INSTRU : Dm ( 6 Times )

YouTube video
เพลงวันไหว้ครู

โปงลางสะออน

โปงลางสะออน

โปงลางสะออน

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567