คอร์ดเพลง เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง

คอร์ดเพลง เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน - เสถียร ทำมือคอร์ดเพลง เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน

นานC#m เนิ่น นานเหลือเกินB

ที่ต้องเดินAบนทางเงียบเหงาE

จบไปC#mแล้วคำว่าเราB ในใจก็รู้ C#m


ลืมC#mไม่เคยคิดลืมB

ก็ยังรักA ยังคิดBถึงเธอEอยู่

ทุกลF#mมหายใจ ทุกครั้งBที่หายใจ


พรุ่งC#mนี้.. กี่พรุ่งนี้เBธอก็ไม่กลับAมา

แต่ชีวิตE.. ฉันBยังกอดเธอไว้C#m

พรุ่Bงนี้.. AอะไรมากมายG#mก็ต้องเปลี่ยนC#mไป

ฉันเข้าใจF#m มันต้องเป็นไปตAามวันเวลา B


แต่เวลาE แต่เวลาG#m

ไม่เคยพาC#mเธอไปจากใจG#mฉัน

แม้เAราไม่ได้พบEกัน

แต่ใจฉันF#mยังมองเห็นเธอB

เธอยังยิ้มE เสียงยังหวานG#m

อยู่ในใจC#m ของฉันB เสมอA

จะมีF#mสักวันไหมเธอ B

ที่เธอจะรู้ Aว่าฉัน BยังเหมือนEเดิม

INSTRU : DE

นานF#mยิ่งนานเท่าไร E

เรื่องของเราDยิ่งไกลเกินหวังA       E/G#

ไม่เหลือF#mแม้ฝันลางลางE ให้พอได้ฝันF#m

เธอF#mคงได้พบคนE ที่เธอรักDเอาไว้ดูแลกันA

ที่มันBmเป็นไป ก็ให้มันEเป็นไป


พรุ่งF#mนี้.. กี่พรุ่งนี้เEธอก็ไม่กลับDมา

แต่ชีวิตA.. ฉันEยังกอดเธอไว้F#m

พรุ่งนี้.. DอะไรมากมายC#mก็ต้องเปลี่ยนไป F#m

ฉันเข้าใจ Bmมันต้องเป็นไปตDามวันเวลา E


แต่เวลาA แต่เวลาC#m

ไม่เคยพาF#mเธอไปจากใจC#mฉัน

แม้เDราไม่ได้พบAกัน

แต่ใจฉันBmยังมองเห็นเธอE

เธอยังยิ้มA เสียงยังหวานC#m

อยู่ในใจF#m ของฉันE เสมอD

จะมีสัBmกวันไหมเธอ E

ที่เธอจะรู้ Dว่าฉัน EยังเหมือนAเดิม       E

INSTRU : F#m  E|DAE/G#

F#m  E|D|E

พรุ่งF#mนี้.. กี่พรุ่งนี้เEธอก็ไม่กลับDมา

แต่ชีวิตA.. ฉันEยังกอดเธอไว้F#m

พรุ่งนี้.. DอะไรมากมายC#mก็ต้องเปลี่ยนไป F#m

ฉันเข้าใจ Bmมันต้องเป็นไปตDามวันเวลา E


แต่เวลาA แต่เวลาC#m

ไม่เคยพาF#mเธอไปจากใจC#mฉัน

แม้เDราไม่ได้พบAกัน

แต่ใจฉันBmยังมองเห็นเธอE

เธอยังยิ้มA เสียงยังหวานC#m

อยู่ในใจF#m ของฉันE เสมอD

จะมีสัBmกวันไหมเธอ E

ที่เธอจะรู้ Dว่าฉัน EยังเหมือนAเดิม       E

INSTRU : F#m  E|DF#m  E

F#m  E|D|E|D


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด