คอร์ดเพลง Colors จากศิลปิน Jason Derulo เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Colors


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

Oh,Bm what a feeliAng

LookG what we've oveDrcome

Oh, Bm I'm gonna waveA-a-wave my Gflag       D

AndBm count all the reasAons

WeG are the chamDpions

ThereBm ain't no turnAing, turningG back       D


* SayiBmng "Oh, A       Gcan't you taste

the feeliBmng,       AfeeliGng"       D

SayBming "Oh, A       Gwe all together

singBming"       ALookG how far we've


** ComeBm Now, now, nowA, now       G

There's beauDty in the uniBmty Awe've foundG

I'm ready, I'm readDy

WeBm still got a longA way

But lookG how far we've

ComeBm Now, now, nowA, now       G

Hands up for your colors

INSTRU : BmA|GD ( 2 Times )

ReaBmdy the peoAple

A nGew day has justD begun

AndBm I wear my coloArs on my Gback       D

We'Bmre createAd equalG

OneD race, and that's human

CanBm't wait 'til they all Asee all seeG, that       D

( REPEAT * , ** )

INSTRU : BmA|GD ( 4 Times )

One hand, two hands for your colors

Show your true colors

Here we go Bm (here we go)

Let's put on a show

(let's put on a show right now)

Let me see your hands up

Let me see your hands up

Here we go, Look how far we've

(  REPEAT **)

INSTRU : BmA|GD ( 4 Times )

One hand, two hands for your colors

Show your true colors

Here we go Bm (here wAe go) G       D

Let's put on a showBm       A       G

HandDs up for your colors

Bm       ARepresenGt your countDry

RaisBme your flagA

ShowG your true colorsD

YouTube video
jason derulo colors

Jason Derulo

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567