คอร์ดเพลง สิ่งของ
KLEAR

คอร์ดเพลง สิ่งของ - KLEAR


Original Key

สิ่งของ

Original Key

INTRO : Bb|F/A |Gm|F

ฉันที่Bbเคยโดนทำร้ายF/Aมา ใจเGmหมือนไม่มีคุณค่าFใด

เป็นBbของที่ไม่น่าสนFใจ โดนเหวี่ยงEbทิ้งไป

รักษBbาเท่าไรก็เหมือนF/Aเดิม ไร้แGmม้กำลังจะหายFใจ

เป็นสิ่งของEbไม่มีชีวิต ข้างในบุบสลายDm

จนเกินจะคิดGmเยียวยา จนCmเมื่อฉันได้มาเจอกับเธอF


* คนอย่างฉันถูกโยนBbทิ้ง.. ขว้างF/A

กลับมีเธอEb.. รับเFอามาใส่ใจดูBbแล

หยิบใจฉันEbขึ้นมาจากพื้นF ช่วยชีวิตDmให้ยืนได้เหมือนGmเดิม

ขอบคุณCm ที่เธอยอมรักFกัน

INSTRU : Bb|Eb

รับไBbด้ทุกเรื่องที่ฉันF/Aเป็น รับGmไม่ว่าเป็นมาเช่นFไร

จากสิ่งของEbไม่มีความหมายFข้างใน เกิดเป็นใจ Dm

ดวงนึงที่รักเพียงGmเธอ ฉันCmก็รู้ว่าโชคดีแค่ไFหน

( ซ้ำ * )

INSTRU : Eb|Bb ( 3 Times ) Eb|G

Cm|Dm|Eb|F

( ซ้ำ * )

คนอย่างฉันถูกโยนBbทิ้ง.. ขว้างF/A

กลับมีเธอEb.. รับเFอามาใส่ใจดูBbแล

จากสิ่งของEbที่ไม่มีค่าFอะไร ได้มาเป็นD7คนเดียวในใจขGmองเธอ

ฉันCmจะมีชีวิตต่อจากนี้ Fเพื่อรักเธอ

INSTRU : Bb|F/A|Gm|F
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564