คอร์ดเพลง ไม่เคย
25hours

คอร์ดเพลง ไม่เคย - 25hours


Tune down 1/2 to Eb

ไม่เคย

Tune down 1/2 to Eb

INTRO : CG|FC ( 2 Times )

ฉันCไม่เคยรู้ คนGที่สำคัญ นั้นFมีค่าแค่ไหนC

ฉันCไม่เคยรู้ วันGที่สวยงาม นั้นFมีค่าเท่าไร C

ไม่เคยรู้เFวลาที่เราGมีกัน นั้นC.. ดี.G. เท่าไร  Am

ไม่เคยรู้ว่FาความคิดถึงG มันทรมานC แค่.G. ไหน Am

ไม่เคยDm.. ไม่เคยG.. ไม่เคยC..


เราCจะคิดถึง คนGที่สำคัญ เมื่อFต้องจากกันไป C

เราCจะคิดถึง วันGที่สวยงาม เมื่อFเวลาผ่านไป C

จะคิดถึงFเวลาที่เราGมีกัน เมื่อC.. เธอG.. ต้องไป.. Am

และตอนนี้รู้Fไหม ว่าฉันGคิดถึงเธอมากC แค่..G ไหน Am

ไม่เคยDm.. ไม่เคยG.. จะลืมC

INSTRU : CF|GC ( 4 Times )

ฉันCไม่เคยรู้ คนGที่สำคัญ นั้นFมีค่าแค่ไหนC

ฉันCไม่เคยรู้ วันGที่สวยงาม นั้นFมีค่าเท่าไร C

ไม่เคยรู้เFวลาที่เราGมีกัน นั้นC.. ดี.G. เท่าไร  Am

ไม่เคยรู้ว่FาความคิดถึงG มันทรมานC แค่.G. ไหน Am

ไม่เคยDm.. ไม่เคยG.. ไม่เคยC..


เราCจะคิดถึง คนGที่สำคัญ เมื่อFต้องจากกันไป C

เราCจะคิดถึง วันGที่สวยงาม เมื่อFเวลาผ่านไป C

จะคิดถึงFเวลาที่เราGมีกัน เมื่อC.. เธอG.. ต้องไป.. Am

และตอนนี้รู้Fไหม ว่าฉันGคิดถึงเธอมากC แค่..G ไหน Am

ไม่เคยDm.. ไม่เคยG.. จะลืมC

INSTRU : CF|GC ( 4 Times )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564