คอร์ดเพลง ไม่เคย
25hours

คอร์ดเพลง ไม่เคย - 25hoursคอร์ดเพลง ไม่เคย

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : CG|FC ( 2 Times )

ฉันCไม่เคยรู้ คนGที่สำคัญ นั้นFมีค่าแค่ไหนC

ฉันCไม่เคยรู้ วันGที่สวยงาม นั้นFมีค่าเท่าไร C

ไม่เคยรู้เFวลาที่เราGมีกัน นั้นC.. ดี..G เท่าไร Am

ไม่เคยรู้ว่FาความคิดถึงG มันทรมานC แค่..GไหนAm

ไม่เคยDm ไม่เคยG ไม่เคยC


 

เราCจะคิดถึง คนGที่สำคัญ เมื่อFต้องจากกันไป C

เราCจะคิดถึง วันGที่สวยงาม เมื่อFเวลาผ่านไป C

จะคิดถึงFเวลาที่เราGมีกัน เมื่อC.. เธอG.. ต้องไป.Am.

และตอนนี้รู้Fไหม ว่าฉันGคิดถึงเธอมากC แค่..G ไหนAm

ไม่เคยDm ไม่เคยG จะลืมC

INSTRU : CF|GC ( 4 Times )

( ซ้ำทั้งเพลง )

INSTRU : CF|GC ( 4 Times )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด