คอร์ด พลพล

คอร์ดเพลง
แค่มี พลพล

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key

INTRO : E|E|C#m|C#m

B|B|A|A

อาจจะมีพEร้อม แต่ชีวิตC#mก็ยังวุ่นวาย

ยังไม่พอBดี ยังไม่พอใจ

ถึงไม่หนาวAกายแต่หนาวใจอยู่ดี


อาจจะมีน้Eอย แต่ไม่ขอC#mให้มีมากมาย

มีแค่พอBดี มีแค่พอใจ

ถึงต้องหนาวAกายแต่หัวใจอุ่นดี E


* อุ่นE  ใจB/Eb..  แล้วC#m แค่มีเBธอกับฉัน A

รักกันG#mตลอดไปF#mด้วยใจ Bใจที่หวังEดี

อุ่นE  ใจB/Eb..  แล้วC#m หนาวเย็นBสักแค่ไหนA

เมื่อมีG#mรักเข้าใจF#m จะมีอะไรอุ่Aนกว่านี้.. B


อยู่ในความEรัก อาจจะเหมือนC#mว่าไม่มีใคร

แต่รู้ว่ามีเBธอ เธอที่เข้าใจ

ถึงต้องหนาวAกาย แต่หัวใจอุ่นดี E

* อุ่นE  ใจB/Eb..  แล้วC#m แค่มีเBธอกับฉัน A

รักกันG#mตลอดไปF#mด้วยใจ Bใจที่หวังEดี

อุ่นE  ใจB/Eb..  แล้วC#m หนาวเย็นBสักแค่ไหนA

เมื่อมีG#mรักเข้าใจF#m จะมีอะไรอุ่Aนกว่านี้.. B

INSTRU : A|G#m|F#m|C#m

A|G#m|F#m|E|E

* อุ่นE  ใจB/Eb..  แล้วC#m แค่มีเBธอกับฉัน A

รักกันG#mตลอดไปF#mด้วยใจ Bใจที่หวังEดี

อุ่นE  ใจB/Eb..  แล้วC#m หนาวเย็นBสักแค่ไหนA

เมื่อมีG#mรักเข้าใจF#m จะมีอะไรอุ่Aนกว่านี้.. B


อยู่ในความEรัก อาจจะเหมือนC#mว่าไม่มีใคร

แต่รู้ว่ามีเBธอ เธอที่เข้าใจ

ถึงต้องหนาวAกาย แต่หัวใจอุ่นดี E

รู้ว่ามีเBธอ เธอที่เข้าใจ

ถึงต้องหนาวAกาย แต่หัวใจอุ่นดี

INSTRU : E ( 5 Times )

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566