คอร์ดเพลง Don’t Cry จากศิลปิน Guns N' Roses เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Don’t Cry


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : AmDm|GCG/B

AmDm|GAm

TalAmk to me sofDmtly

There'Gs something in your eyeCs       G/B

DonAm't hang your heaDmd in sorrow

AndG please don't cryC          G/B

I kAmnow how you feeDml inside I've

I'vGe been there beforCe       G/B

SomeAmthin's chaDmngin' inside you

AndG don't you knoCw       G/B


* DonF't you cryG tonightAm

(I still love you baby)

DonF't you cryG tonightAm

DonF't you cryG tonight C

There's a heaG/Bven aboAmve you babGy

AndF don't you cryG (tonight) Am


GivAme me a whiDmsper

AndG give me a sigCh       G/B

GivAme me a kisDms before you

telGl me goodbyeC          G/B


DonAm't you takDme it so hard now

AndG please don't take it so badC          G/B

I'llAmstill be thiDmnkin' of you

AndG the times we hadC...       G/B          Am

BabGy

( REPEAT * )

INSTRU : DF|GAmG|FG|Am

FG|EF|FG|Am

AndDm please rememGber

thaCt I nevG/Ber lied  Am

AndDm please rememGber

howC I felG/Bt inside Amnow honey

YouDm gotta makGe it your own way

ButC you 'll bG/Be alright Amnow sugar

YouDm 'll feel bettGer tomorrow

ComCe the morG/Bning ligAmht now babGy

( REPEAT * )

DonF't you ever cry G

DonF't you cry G tonighEt

Baby mayFbe someday

DonF't you cry G

DonF't you ever cry G

DonF't you cryG TonightC

YouTube video
Guns N' Roses

Guns N' Roses

Guns N' Roses

Guns N' Roses

Guns N' Roses

Guns N' Roses

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567