คอร์ดเพลง มีแฮงโลดสู
อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง มีแฮงโลดสู - อาม ชุติมาคอร์ดเพลง มีแฮงโลดสู

INTRO : F#m | C#m |DE|A

DE|C#m  F#m |DE|F#m

เก็บF#mเอาความหลังที่มี จดC#mจำแต่สิ่งดี

ต่อจากนี้ Dเฮาบ่มีEหยังติดค้างA

อยากจบDจะยอมให้จบE ถึงสิคบC#mกันดนกะส่างF#m

ฮักฮ่างDๆ ดึกถิ่งมันข้างทางC#7 โลดอย่าเสียF#mดาย


* มันบ่ตายDดอกติ้ Eกะแค่อ้C#mายมีคนใหม่F#m

คั่นสิเจ็บDปานใด EปวดใจกAะต้องอดเอา

มื้อนี้เฮาDบ่ได้แคร์ Eเพียงแต่อ้C#mายเลือกเขาF#m

เรื่องDของสองเฮาเอาไว้ส่ำนี้สC#7


** มีแฮงโลดDสู ส่วนกูสิEอยู่ผู้เดียวF#m

จากนี้บ่มีหยังเกี่ยวD สิอยู่ผู้เดียวEบ่เกี่ยวกับไผ A

ให้โDลกฮู้ว่Eา บักฮ่าC#mที่ทำร้ายใจ F#m

เฮาDมันดีเกินไปเลยบ่สมEกัน       (C#7)

(มีแฮงโลดสู)F#m

INSTRU : DE|AE/G#       F#m

DE|AC#7

DE|C#m  F#m |D|C#7 |C#7

เก็บF#mเอาความเหลือใจ Eจำใส่สมอง F#m

ขอให้คุณDทั้งสองEได้ครอบครองAกัน

บอกผู้หญิงDนำว่าE หมาที่กัC#mดคนเลี้ยงมัน F#m

บ่เDป็นตาเอาเฮ็ดพันธ์E..       C#7ย้อนมันบ่คูณF#m

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : DE|AE/G#       F#m

DE|AC#7

DE|C#m  F#m |D|C#7|F#m


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด