คอร์ดเพลง มีแฮงโลดสู จากศิลปิน อาม ชุติมา เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง มีแฮงโลดสู


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : F#m | C#m |DE|A

DE|C#m  F#m |DE|F#m

เก็บF#mเอาความหลังที่มี จดC#mจำแต่สิ่งดี

ต่อจากนี้ Dเฮาบ่มีEหยังติดค้างA

อยากจบDจะยอมให้จบE ถึงสิคบC#mกันดนกะส่างF#m

ฮักฮ่างDๆ ดึกถิ่งมันข้างทางC#7 โลดอย่าเสียF#mดาย


* มันบ่ตายDดอกติ้ Eกะแค่อ้C#mายมีคนใหม่F#m

คั่นสิเจ็บDปานใด EปวดใจกAะต้องอดเอา

มื้อนี้เฮาDบ่ได้แคร์ Eเพียงแต่อ้C#mายเลือกเขาF#m

เรื่องDของสองเฮาเอาไว้ส่ำนี้สC#7


** มีแฮงโลดDสู ส่วนกูสิEอยู่ผู้เดียวF#m

จากนี้บ่มีหยังเกี่ยวD สิอยู่ผู้เดียวEบ่เกี่ยวกับไผ A

ให้โDลกฮู้ว่Eา บักฮ่าC#mที่ทำร้ายใจ F#m

เฮาDมันดีเกินไปเลยบ่สมEกัน       (C#7)

(มีแฮงโลดสู)F#m

INSTRU : DE|AE/G#       F#m

DE|AC#7

DE|C#m  F#m |D|C#7 |C#7

เก็บF#mเอาความเหลือใจ Eจำใส่สมอง F#m

ขอให้คุณDทั้งสองEได้ครอบครองAกัน

บอกผู้หญิงDนำว่าE หมาที่กัC#mดคนเลี้ยงมัน F#m

บ่เDป็นตาเอาเฮ็ดพันธ์E..       C#7ย้อนมันบ่คูณF#m

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : DE|AE/G#       F#m

DE|AC#7

DE|C#m  F#m |D|C#7|F#m

YouTube video
อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

ไม่มัก Not Love อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา เนสกาแฟ ศรีนคร

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567