Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+

คอร์ดเพลง คนไม่จำเป็น

INTRO : G#m

อยู่ตรงนี้อG#mยากเป็นคนที่เธอต้องการ

พยายามBเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา

อยากให้เธอEรู้ ความจริงข้างใน

ว่าฉันรักC#mเธอมากเพียงใด F#


แต่สุดท้ายG#mผ่านมานานแสนนานเท่าไหร่

ยังคงรอBยังลองทุกวิธีทุกทาง

เธอไม่เคยEเห็น.. ฉันในสายตา

เป็นเพียงลมC#mไม่มีตัวตนF#


* ทำให้รู้ว่C#mาทำอะไร เธอนั้นEbmไม่เคยสนใจ

ทำให้รู้อEยู่ไปก็ไม่มีความหมายF#


** เพราะคนไม่จำเป็นEก็ต้องเดินจากไป F#

ถึงแม้ว่าภายในใจจG#mะรักเธอแค่ไหนB

เพราะคนไม่จำเป็นEก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ F#

ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่G#mาเธอไม่ต้องการB

ยอมจากไป Eพร้อมน้ำตา เป็นคนF#ที่ไร้ค่า

เพราะEเป็นความจำเป็นF#ของคนไม่จำเป็น

INSTRU : G#m

ก็พอรู้ว่G#mาฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ

เทียบกับเธอBยังไงแล้วก็ไม่คู่ควร

สิ่งที่ยังEเหลือ.. จะทำได้คือ

ก็ต้องหายC#mจากชีวิตเธอF#

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : C#m |Ebm |E|E

C#m |Ebm |E|C#m F#

( ซ้ำ ** )

พร้อมEน้ำตา เป็นคนEbmที่ไร้ค่า

เพราะC#mเป็นความจำเป็นF#ของคนไม่จำเป็นG#m

เนื้อเพลง คนไม่จำเป็น

INTRO
อยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการ
พยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา
อยากให้เธอรู้ ความจริงข้างใน
ว่าฉันรักเธอมากเพียงใด

แต่สุดท้ายผ่านมานานแสนนานเท่าไหร่
ยังคงรอยังลองทุกวิธีทุกทาง
เธอไม่เคยเห็น.. ฉันในสายตา
เป็นเพียงลมไม่มีตัวตน

* ทำให้รู้ว่าทำอะไร เธอนั้นไม่เคยสนใจ
ทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย


** เพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไป
ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน
เพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้
ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ
ยอมจากไป พร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น
INSTRU
ก็พอรู้ว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ
เทียบกับเธอยังไงแล้วก็ไม่คู่ควร
สิ่งที่ยังเหลือ.. จะทำได้คือ
ก็ต้องหายจากชีวิตเธอ
( ซ้ำ * , ** )
INSTRU
( ซ้ำ ** )
พร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น

Comments คอร์ดเพลง คนไม่จำเป็น - หน้ากากนายพราน


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง