Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+

คอร์ดเพลง ขี้ยา 2018

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

* อนาคตของน้องG ต่อไปเDป็นครูเป็นหมอEm

อนาคตของอ้ายนิน้อAm บ่โรคตับDกะโรคมะเร็งนี้ล้ะG

ความฝันเจ้าไปไกลEm ความฝันอ้ายอยู่กับสุมขี้ยาAm

สองเฮาต่างกันว่าD นางฟ้ากับบักขี้ยา 2018 G       (D)


ตื่นGเช้าขึ้นเจ้ากะไปโรงเรียน

ตื่นDเช้าขึ้นอ้ายนอนเงียนยุบ้าน

เบิดมื้อEmเบิดเว้นเลาะเล่นเตะฝุ่น

ยุบ้าCนสื่อๆ นิแล้ว


สามGสี่มื้ออาบน้ำเทื่อหนึ่ง

เหม็นDหึงๆ หล่ะผุได๋ยางกาย

กลิ่นโตปEmานศพหมาตาย

เก้าโตสิบโตโCพ้นแล้วโตเฮา


ยางGไปไสควนขาวเกียวงอน

ขี้รถDไปไสขี้ฝุ่นไหง่ง่อง

เสียงEmท่อดังจนไทบ้านด่า

บักควายCบักหมาบักเปรต


อยู่แGต่บ้านเวียกงานบ้เฮ็ด

นั่งDหมกมุ่นยุกับเม็ดสีแดง

บ่คือEmน้องหน้าคำแพง

ตั้งหน้าตั้งตาCแต่ได้เรียนหนังสือ


** อ้ายAm.. กับเจ้าD เข้ากันBm.. บ่ได้ Em

อ้ายAm.. ย้านเจ้าD เสียงใจย้อนอ้ายG สั้นเด้ Em

อ้ายAm.. มันบ้ดี Dย้านมื้อหนึ่งBmเฮ็ดให้น้องเจ็บEm

หน้าตาAmเจ้ากะช่ำ AF หน้าตาDอ้ายช่ำเอเยี่ยนขายยาG

( ซ้ำ * )

หกGโมงเช้าคือเวลาเจ้าตื่น

บ่ายDโมงกว่าอ้ายกะหยังบ่ตื่น

ชีวิตEmสี่โมงมื้ออื่นบ่ฮู้

อ้ายกะหยังCบ่ฮู้คือกัน


ปอดGสองข้างมะเร็งกะเจาะ

ตับDสองต่อนโรคตับกะเจาะ

มีแต่หัEmวใจสี่ห้อง

ที่มอบให้น้องCนี้ล่ะคนงาม


ยามGค่ำยามคืนบ่หลับบ่นอน

หาแนวDมาถอนนอนหลอนเบิดคืน

จนไทบ้Emานปืนสุมสู

คือพาCกันมึนเอาฮ้าย


พ่อGกับแม่เบิดคำสิด่า

ลุงป้าDน้าอาเพิ้นเปิดเพิ้นน่าย

สร้างEmแต่ความวุ่นวาย

กินเหล้าเมายาCหาแต่เรื่องตีกัน

( ซ้ำ ** , * )

สองเฮาต่างกันว่าAm นางฟ้าDกับบักขี้ยา 2018 G

สองเฮาต่างกันว่าAm นางฟ้าDกับบักขี้ยา 2018 G

เนื้อเพลง ขี้ยา 2018

* อนาคตของน้อง ต่อไปเป็นครูเป็นหมอ
อนาคตของอ้ายนิน้อ บ่โรคตับกะโรคมะเร็งนี้ล้ะ
ความฝันเจ้าไปไกล ความฝันอ้ายอยู่กับสุมขี้ยา
สองเฮาต่างกันว่า นางฟ้ากับบักขี้ยา 2018        

ตื่นเช้าขึ้นเจ้ากะไปโรงเรียน
ตื่นเช้าขึ้นอ้ายนอนเงียนยุบ้าน
เบิดมื้อเบิดเว้นเลาะเล่นเตะฝุ่น
ยุบ้านสื่อๆ นิแล้ว

สามสี่มื้ออาบน้ำเทื่อหนึ่ง
เหม็นหึงๆ หล่ะผุได๋ยางกาย
กลิ่นโตปานศพหมาตาย
เก้าโตสิบโตโพ้นแล้วโตเฮา

ยางไปไสควนขาวเกียวงอน
ขี้รถไปไสขี้ฝุ่นไหง่ง่อง
เสียงท่อดังจนไทบ้านด่า
บักควายบักหมาบักเปรต

อยู่แต่บ้านเวียกงานบ้เฮ็ด
นั่งหมกมุ่นยุกับเม็ดสีแดง
บ่คือน้องหน้าคำแพง
ตั้งหน้าตั้งตาแต่ได้เรียนหนังสือ


** อ้าย.. กับเจ้า เข้ากัน.. บ่ได้
อ้าย.. ย้านเจ้า เสียงใจย้อนอ้าย สั้นเด้
อ้าย.. มันบ้ดี ย้านมื้อหนึ่งเฮ็ดให้น้องเจ็บ
หน้าตาเจ้ากะช่ำ AF หน้าตาอ้ายช่ำเอเยี่ยนขายยา
( ซ้ำ * )
หกโมงเช้าคือเวลาเจ้าตื่น
บ่ายโมงกว่าอ้ายกะหยังบ่ตื่น
ชีวิตสี่โมงมื้ออื่นบ่ฮู้
อ้ายกะหยังบ่ฮู้คือกัน

ปอดสองข้างมะเร็งกะเจาะ
ตับสองต่อนโรคตับกะเจาะ
มีแต่หัวใจสี่ห้อง
ที่มอบให้น้องนี้ล่ะคนงาม

ยามค่ำยามคืนบ่หลับบ่นอน
หาแนวมาถอนนอนหลอนเบิดคืน
จนไทบ้านปืนสุมสู
คือพากันมึนเอาฮ้าย

พ่อกับแม่เบิดคำสิด่า
ลุงป้าน้าอาเพิ้นเปิดเพิ้นน่าย
สร้างแต่ความวุ่นวาย
กินเหล้าเมายาหาแต่เรื่องตีกัน
( ซ้ำ ** , * )
สองเฮาต่างกันว่า นางฟ้ากับบักขี้ยา 2018
สองเฮาต่างกันว่า นางฟ้ากับบักขี้ยา 2018

Comments คอร์ดเพลง ขี้ยา 2018 - เต๊ะ ตระกูลตอ


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง